Ορολογία

Επεξήγηση ορολογίας

Jackpot (MMJ)

To Mystery Προοδευτικά αυξανόμενο Jackpot, είναι το Jackpot που αποδίδεται από το Σύστηµα Διαχείρισης Παιγνίων στον Παίκτη, ο οποίος θα οδηγήσει τον προοδευτικό µετρητή του Jackpot να φτάσει στην «κρυφή τιµή» (mystery value) µεταξύ του ελάχιστου και µέγιστου ορίου του Jackpot, η οποία έχει δηµιουργηθεί µέσω της πιστοποιηµένης Γεννήτριας Τυχαίων Αριθµών.

Κύκλος παίγνιου

Κύκλος παίγνιου είναι μία πλήρης ακολουθία γεγονότων, η οποία λαμβάνει χώρα επί της οθόνης του Παιγνιομηχανήματος, από την έναρξη του Παιγνίου, κατόπιν επιλογής του Παίκτη, μέχρι την τελική μεταφορά μονάδων πίστωσης στον αντίστοιχο μετρητή ή την απώλεια όλων των μονάδων πίστωσης που στοιχηματίστηκαν στην ακολουθία αυτή.

Στοίχημα/ποντάρισμα

Στοίχημα/ποντάρισμα είναι το ποσό συμμετοχής του παίκτη στα τυχερά παίγνια μέσω Παιγνιομηχανημάτων για ένα Κύκλο Παιγνίου.

Μέγιστο/ ελάχιστο ποντάρισμα

Μέγιστο ποντάρισμα είναι το μέγιστο ποσό συμμετοχής του παίκτη στα τυχερά παίγνια, μέσω των Παιγνιομηχανημάτων.

Ελάχιστο ποντάρισμα είναι το ελάχιστο ποσό συμμετοχής του παίκτη στα τυχερά παίγνια, μέσω των Παιγνιομηχανημάτων.

Πολλαπλασιαστής στοιχήματος πονταρίσματος

Πολλαπλασιαστής στοιχήματος πονταρίσματος είναι ο συντελεστής με τον οποίο αυξάνεται με επιλογή του Παίκτη το Ελάχιστο Ποντάρισμα χωρίς αυτό να ξεπερνάει το Μέγιστο Ποντάρισμα.

Γραμμή

Γραμμή είναι μια σειρά διαδοχικών συμβόλων επί της οθόνης του Παιγνιομηχανήματος τα οποία μπορεί να μην βρίσκονται απαραίτητα σε ευθεία. Μια Γραμμή μπορεί να είναι διαγώνια τεθλασμένη ή και κάθετη. 

Γραμμή πληρωμής

Γραμμή πληρωμής ή κερδοφόρα γραμμή ή γραμμή απόδοσης είναι ο συνδυασμός συμβόλων σε μία Γραμμή στον οποίο αποδίδεται συγκεκριμένο κέρδος από τον Πίνακα Πληρωμών.

Στοίχημα / ποντάρισμα ανά γραμμή

Στοίχημα / ποντάρισμα ανά γραμμή είναι το ποσό συμμετοχής του παίκτη ανά Γραμμή.

Πίνακας πληρωμών/ αποδόσεων

Πίνακας πληρωμών/ αποδόσεων είναι το σύνολο των συνδυασμών συμβόλων ανά Γραμμή, στα οποία αποδίδεται συγκεκριμένο κέρδος ανά συνδυασμό, σε συνάρτηση με το ποσό συμμετοχής.

Κύλινδροι/ τροχοί

Κύλινδροι/ τροχοί είναι εικονικοί ή πραγματικοί δίσκοι/τροχοί που παρουσιάζουν σύμβολα (αριθμούς ή/και απεικονίσεις) και χρησιμοποιούνται για την προβολή των αποτελεσμάτων του παιγνίου.

Κέρδος/ πληρωμή

Κέρδος/ πληρωμή είναι το ποσό που αποκομίζει ο παίκτης από κάθε νικηφόρο συνδυασμό συμβόλων.

Μέγιστο όριο κέρδους/ πληρωμής

Μέγιστο όριο κέρδους/ πληρωμής είναι το ανώτατο ποσό που μπορεί να αποκομίσει ο παίκτης από έναν ή περισσότερους συνδυασμούς συμβόλων, πλην των περιπτώσεων Jackpot και το οποίο καθορίζεται από την Ε.Ε.Ε.Π.

Μπόνους

Μπόνους είναι τα έπαθλα που παρέχονται από το παίγνιο κατά την διάρκεια ενός Κύκλου Παιγνίου και περιλαμβάνουν ενδεικτικά Δωρεάν ή Εξαιρετικά Παιχνίδια.

Εξαιρετικές περιστροφές

Εξαιρετικές περιστροφές είναι μια ακολουθία παιχνιδιών που ενεργοποιείται κατά την διάρκεια του Κύκλου Παιγνίου και απαιτεί στοιχηματισμό με το ελάχιστο όριο στοιχήματος ανά παιχνίδι.

Δωρεάν περιστροφές

Δωρεάν περιστροφές είναι μια ακολουθία παιχνιδιών που ενεργοποιείται κατά την διάρκεια του Κύκλου Παιγνίου και δεν απαιτεί στοιχηματισμό κατά την διάρκειά τους.

Έπαθλα έκπληξη

Έπαθλα έκπληξη είναι τα κέρδη που προβλέπονται στον Πίνακα Πληρωμών, τα οποία δεν συνδέονται με κάποιο συνδυασμό συμβόλων για συγκεκριμένη Γραμμή.

Διπλασιασμός

Διπλασιασμός είναι το μπόνους που παρέχεται στον παίκτη κατά τη διάρκεια ενός Κύκλου Παιγνίου και του δίνει την επιλογή να διπλασιάσει ή όχι το κέρδος του.

Τριπλασιασμός

Τριπλασιασμός είναι το μπόνους που παρέχεται στον παίκτη κατά τη διάρκεια ενός Κύκλου Παιγνίου και του δίνει την επιλογή να τριπλασιάσει ή όχι το κέρδος του.

Παικτική συνεδρία

Παικτική συνεδρία είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την Ατομική Κάρτα παίκτη σε Παιγνιομηχάνημα, μέχρι τη στιγμή που την εξάγει από αυτό.

Χρόνος αδράνειας

Ως χρόνος αδράνειας Παιγνιομηχανήματος ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση του τελευταίου Κύκλου Παιγνίου ή της εντολής που δίνεται από τον παίκτη -αφήνοντας το Παιγνιομηχάνημα σε κατάσταση αναμονής- μέχρι τη στιγμή που το Παιγνιομηχάνημα λαμβάνει αυτόματα εντολή από το σύστημα για αποσύνδεση και λήξη της Παικτικής Συνεδρίας. Οι χρόνοι αδράνειας όπως ορίζονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε είναι 60 δευτερόλεπτα, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο και 300 δευτερόλεπτα όταν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στο Παιγνιομηχάνημα. Μόλις παρέλθει ο χρόνος αδράνειας, μεσολαβούν επιπλέον 60 δευτερόλεπτα για την αποσύνδεση από το Παιγνιομηχάνημα και την λήξη της Παικτικής Συνεδρίας.

Εδώ Παίζουμε Υπεύθυνα

Στόχος μας για το Υπεύθυνο Παιχνίδι είναι να δημιουργούμε ένα ασφαλές περιβάλλον για τους παίκτες μας.

Δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους παίκτες μας

Μάθε περισσότερα

Προστασία των ανηλίκων
*21+ για τα online παιχνίδια και τα παιχνίδια PLAY

Μάθε περισσότερα

Εκπαίδευση του κοινού

Μάθε περισσότερα