Πίνακας Αποδόσεων

Μονά Ζυγά Ισοπαλία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Αποδόσεις  2 2 4 Απόδοση         8          

12* Αριθμοί

Επιτυχίες
Παιχνίδι 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Αποδόσεις ΚΙΝΟ 1.000.000 25.000 2.500 1.000 150 25 5 - - - - - 4
Αποδόσεις ΚΙΝΟ BONUS 2.000.000 75.000 5.500 2.200 350 50 10 4 3,5 3 2,5 2 -

11* Αριθμοί

Επιτυχίες
Παιχνίδι 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Αποδόσεις ΚΙΝΟ 500.000 15.000 1.500 250 50 10 1 - - - - 2
Αποδόσεις ΚΙΝΟ BONUS 1.200.000 31.000 3.500 550 105 25 6 4 3 2,5 2 -

10* Αριθμοί

Επιτυχίες
Παιχνίδι 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Αποδόσεις ΚΙΝΟ 100.000 10.000 500 80 20 2 - - - - 2
Αποδόσεις ΚΙΝΟ BONUS 250.000 25.000 1.500 180 60 7 4 3 2,5 2 -

9* Αριθμοί

Επιτυχίες
Παιχνίδι 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Αποδόσεις ΚΙΝΟ 40.000 4.000 200 25 5 1 - - -
Αποδόσεις ΚΙΝΟ BONUS 100.000 10.000 500 70 15 6 4 3 2

8 Αριθμοί

Επιτυχίες
Παιχνίδι 8 7 6 5 4 3 2 1
Αποδόσεις ΚΙΝΟ 15.000 1.000 50 10 2 - - -
Αποδόσεις ΚΙΝΟ BONUS 40.000 3.000 200 30 7 4 3 2

7 Αριθμοί

Επιτυχίες
Παιχνίδι 7 6 5 4 3 2 1
Αποδόσεις ΚΙΝΟ 5.000 100 20 3 1 - -
Αποδόσεις ΚΙΝΟ BONUS 15.000 400 80 13 8 3 2

6 Αριθμοί

Επιτυχίες
Παιχνίδι 6 5 4 3 2 1
Αποδόσεις ΚΙΝΟ 1.600 50 7 1 - -
Αποδόσεις ΚΙΝΟ BONUS 4.100 300 27 9 3 2

5 Αριθμοί

Επιτυχίες
Παιχνίδι 5 4 3 2 1
Αποδόσεις ΚΙΝΟ 450 20 2 - -
Αποδόσεις ΚΙΝΟ BONUS 1.350 90 17 5 3

4 Αριθμοί

Επιτυχίες
Παιχνίδι 4 3 2 1
Αποδόσεις ΚΙΝΟ 100 4 1 -
Αποδόσεις ΚΙΝΟ BONUS 600 24 8 5

3 Αριθμοί

Επιτυχίες
Παιχνίδι 3 2 1
Αποδόσεις ΚΙΝΟ 25 2,5 -
Αποδόσεις ΚΙΝΟ BONUS 175 18 8

2 Αριθμοί

Επιτυχίες
Παιχνίδι 2 1
Αποδόσεις ΚΙΝΟ 5 1
Αποδόσεις ΚΙΝΟ BONUS 70 16

1 Αριθμός

Επιτυχίες
Παιχνίδι 1
Απόδοση ΚΙΝΟ 2,5
Απόδοση ΚΙΝΟ BONUS 52,5

*Το ανώτατο ποσό που μοιράζεται ως κέρδος (ανά κλήρωση) σε κάθε μία από τις κατηγορίες 1 και 2 των παιχνιδιών 12, 11, 10 και 9 ανέρχεται σε 1.000.000€. Για τα δελτία που συμμετέχουν στα κέρδη με ΚΙΝΟ BONUS το αντίστοιχο ανώτατο ποσό ανέρχεται σε 2.000.000€. Σε περίπτωση που το αναλογούν συνολικό ποσό υπερβαίνει τα προαναφερθέντα ανώτατα ποσά, τότε η διανομή του ανώτατου ποσού στις αντίστοιχες επιτυχίες, γίνεται σε μερίδια ανάλογα με την αξία συμμετοχής της κερδίζουσας περιοχής του κάθε δελτίου.