12* ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Αποδόσεις KINO 1.000.000 25.000 2.500 1.000 150 25 5 - - - - - 4
Αποδόσεις KINO BONUS 2.000.000 75.000 5.500 2.200 350 50 10 4 3,5 3 2,5 2  
11* ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Αποδόσεις KINO 500.000 15.000 1.500 250 50 10 1 - - - - 2
Αποδόσεις KINO BONUS 1.200.000 31.000 3.500 550 105 25 6 4 3 2,5 2 -
10* ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Αποδόσεις KINO 100.000 10.000 500 80 20 2 - - - - 2
Αποδόσεις KINO BONUS 250.000 25.000 1.500 180 60 7 4 3 2,5 2 -
9* ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
9 8 7 6 5 4 3 2 1
Αποδόσεις KINO 40.000 4.000 200 25 5 1 - - -
Αποδόσεις KINO BONUS 100.000 10.000 500 70 15 6 4 3 2
8 ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
8 7 6 5 4 3 2 1
Αποδόσεις KINO 15.000 1.000 50 10 2 - - -
Αποδόσεις KINO BONUS 40.000 3.000 200 30 7 4 3 2
7 ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
7 6 5 4 3 2 1
Αποδόσεις KINO 5.000 100 20 3 1 - -
Αποδόσεις KINO BONUS 15.000 400 80 13 8 3 2
6 ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
6 5 4 3 2 1
Αποδόσεις KINO 1.600 50 7 1 - -
Αποδόσεις KINO BONUS 4.100 300 27 9 3 2
5 ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
5 4 3 2 1
Αποδόσεις KINO 450 20 2 - -
Αποδόσεις KINO BONUS 1.350 90 17 5 3
4 ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
4 3 2 1
Αποδόσεις KINO 100 4 1 -
Αποδόσεις KINO BONUS 600 24 8 5
3 ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
3 2 1
Αποδόσεις KINO 25 2.5 -
Αποδόσεις KINO BONUS 175 18 8
2 ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
2 1
Αποδόσεις KINO 5 1
Αποδόσεις KINO BONUS 70 16
1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
1
Απόδοση KINO 2.5
Απόδοση KINO BONUS 52.5
*Το ανώτατο ποσό που μοιράζεται ως κέρδος (ανά κλήρωση) σε κάθε μία από τις κατηγορίες 1 και 2  των παιχνιδιών 12, 11, 10 και 9 ανέρχεται σε 1.000.000€. Για τα δελτία που συμμετέχουν στα κέρδη με ΚΙΝΟ BONUS το αντίστοιχο ανώτατο ποσό ανέρχεται σε 2.000.000€. Σε περίπτωση που το αναλογούν συνολικό ποσό υπερβαίνει τα προαναφερθέντα ανώτατα ποσά, τότε η διανομή του ανώτατου ποσού στις αντίστοιχες επιτυχίες, γίνεται σε μερίδια ανάλογα με την αξία συμμετοχής της κερδίζουσας περιοχής του κάθε δελτίου.

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ. Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114