Εκτύπωση Αποτελεσμάτων

proto
ος Διαγωνισμός  
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Αριθμός Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
Χ ή Χ
ΧX ή ΧX
ΧXX ή ΧXX
ΧXXX ή ΧXXX
ΧXXXX ή ΧXXXX
Σύνολο Στηλών :