Α. Απλή Στήλη

Η ελάχιστη επιλογή είναι μία στήλη (απλή στήλη), επιλέγοντας  ένα ψηφίο από κάθε μία από τις επτά (7) στήλες, ώστε να σχηματίσεις τον επταψήφιο αριθμό. Κάθε επταψήφιος αριθμός αποτελεί και μία στήλη.

 

Συμμετοχή με έναν επταψήφιο αριθμό σε κάθε περιοχή

 

 

 

Συμμετοχή με Συνεχόμενους Αριθμούς

Μπορείς σε κάθε περιοχή του δελτίου να συμμετάσχεις με περισσότερους από έναν επταψήφιο αριθμό, επιλέγοντας από το πεδίο ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (1, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1000) το πλήθος των συνεχόμενων αριθμών που επιθυμείς, ξεκινώντας από τον αριθμό που έχεις επιλέξει. Οι επιλογές αυτές λειτουργούν αθροιστικά, τόσο στο αυτόνομο δελτίο ΠΡΟΤΟ, όσο και στα υπόλοιπα δελτία (έως και 1936 συμμετοχές). Στο παρακάτω παράδειγμα έχω επιλέξει να συμμετάσχω με τους έντεκα (11) συνεχόμενους αριθμούς από 3422800 έως και 3422810.

 

 

 

Δυνατότητα Επιλογής Τυχαίων Αριθμών

Το πεδίο ‘Τυχαία Επιλογή' προσφέρεται σε κάθε περιοχή συμπλήρωσης:

Α. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή' χωρίς να επιλέξεις ψηφία στο πεδίο επιλογής, η Τερματική Μηχανή θα δημιουργήσει έναν τυχαίο επταψήφιο αριθμό.

 

 

Β. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή' και ορισμένα από τα ψηφία του επταψήφιου αριθμού της στήλης, η Τερματική Μηχανή θα δημιουργήσει έναν τυχαίο επταψήφιο αριθμό συμπληρώνοντας τα υπόλοιπα ψηφία.

 

 

Γ. Επιλέγοντας έναν αριθμό στο πεδίο ‘ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ', η Τερματική Μηχανή δημιουργεί
αντίστοιχο πλήθος τυχαίων διαφορετικών επταψήφιων αριθμών. Οι επιλογές είναι: 2, 3, 5, 10, 20 και λειτουργούν αθροιστικά (έως 40 τυχαίους αριθμούς). Οι επιλογές ‘ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ' και ‘ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ' δεν είναι επιτρεπτές ταυτόχρονα.

 

 

Δυνατότητα Συμμετοχής σε Συνεχόμενες ή / και Μελλοντικές Κληρώσεις

Με το ίδιο δελτίο μπορείς να συμμετέχεις έως και σε 74 συνεχόμενες κληρώσεις,  ξεκινώντας από την τρέχουσα ή από μελλοντική κλήρωση (έως και 55 κληρώσεις μετά την τρέχουσα) συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Οι επιλογές λειτουργούν αθροιστικά.

 

 

Δυνατότητα Ακύρωσης Επιλογών

Επιλέγοντας ‘ΑΚΥΡΟ' σε μια ή περισσότερες περιοχές συμπλήρωσης, η Τερματική Μηχανή αγνοεί τις επιλογές της συγκεκριμένης περιοχής (περιοχών) κατά την αποδοχή του δελτίου. Με αυτό τον τρόπο μπορείς να παρακάμψεις μια λάθος συμπληρωμένη περιοχή χωρίς να πετάξεις όλο το δελτίο.