συχνεσ ερωτησεισ

Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε πρακτορείο της Ελλάδας, όπως και στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας του παίκτη. Στην περίπτωση που ο παίκτης δεν θέλει να εμφανιστεί στα γραφεία της ΟΠΑΠ ΑΕ η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.