Συστήματα

Έχεις τη δυνατότητα να συμμετέχεις με Συστήματα Πλήρους Ανάπτυξης, επιλέγοντας περισσότερους από 5 αριθμούς (από το πεδίο των 50) ή/και περισσότερους από 2 αριθμoύς (από το πεδίο των 12). 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις παρακάτω: 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Πεδίο 50 αριθμών

Επιλέγοντας 6 αριθμούς από το πεδίο των 50 και 2 αριθμούς , δημιουργούνται 6 στήλες με κόστος 15€.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ
5 1
6
7 21 
8 56 
9 126 
10 252 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Πεδίο 12 αριθμών EUROJACKPOT

Επιλέγοντας 5 αριθμούς από το πεδίο των 50 και 5 αριθμούς από το πεδίο των 12, δημιουργούνται 10 στήλες με κόστος 25€ (10 στήλες x 2,50€).

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ
2 1
3 3
4
5 10
6 15
7 21
8 28
9 36
10 45
11 55
12 66

 

Συνδυασμός Επιλογών

Επιλέγοντας 6 αριθμούς από το πεδίο των 50 και 3 αριθμούς από το πεδίο των 12, δημιουργούνται 18 στήλες με κόστος 45€ (18 στήλες x 2,50€).

Σε περίπτωση επιτυχίας με Πλήρες Σύστημα, προκύπτουν πολλαπλές επιτυχίες/κέρδη και στις χαμηλότερες κατηγορίες. Μπορείς να δεις αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω πίνακα: 


Πίνακας συστημάτων πλήρους ανάπτυξης


 

Αν προβλεφθούν σωστά και οι 2 αριθμοί από το κάτω πεδίο, τότε όλες οι επιτυχίες που αναγράφονται στις στήλες του παραπάνω πίνακα, εντάσσονται στις κατηγορίες 5+2, 4+2, 3+2, 2+2 ή 1+2  ενώ εάν προβλεφθεί σωστά 1 αριθμός από το κάτω πεδίο, τότε όλες οι επιτυχίες που αναγράφονται στις στήλες του παραπάνω πίνακα, εντάσσονται στις κατηγορίες 5+1, 4+1, 3+1, 2+1, 1+1

Οι επιτυχίες του παραπάνω πίνακα που δίνονται στις στήλες με τις σωστές προβλέψεις 2 και 1 έχουν σημασία μόνο αν έχουν προβλεφθεί σωστά τουλάχιστον 1 αριθμός από το κάτω πεδίο.

Τα Τυποποιημένα Συστήματα του EUROJACKPOT σου προσφέρουν τη δυνατότητα να παίξεις με λιγότερες στήλες και χαμηλότερο κόστος σε σχέση με ένα πλήρες σύστημα, επιλέγοντας το ίδιο πλήθος αριθμών.  
Προσφέρονται συνολικά 10 τυποποιημένα συστήματα και παίζονται επιλέγοντας τον αντίστοιχο κωδικό στο πεδίο «Κωδικοί Συστημάτων».  Συστήματα

Γιατί να επιλέξω ένα τυποποιημένο σύστημα;

Το σύστημα σου δίνει τη δυνατότητα να αυξήσεις τις πιθανότητες επιτυχίας, συνδυάζοντας περισσότερους αριθμούς. Τα Τυποποιημένα Συστήματα αφορούν μόνο το πεδίο των αριθμών (5 από 50), δηλαδή δημιουργούν πεντάδες, οι οποίες στη συνέχεια συνδυάζονται με τους αριθμούς EUROJACKPOT που έχεις επιλέξει από το πεδίο των 12 αριθμών. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις «Τυχαία Επιλογή» για να επιλέξεις τους αριθμούς σου. 

Κωδικοί Συστημάτων

 • 45
  7 αριθμοί = 5 στήλες 
 • 35
  8 αριθμοί = 6 στήλες 
 • 34
  9 αριθμοί = 9 στήλες 
 • 25
  9 αριθμοί = 30 στήλες 
 • 24
  10 αριθμοί = 14 στήλες 
 • 23
  10 αριθμοί = 51 στήλες 
 • 15
  11 αριθμοί = 22 στήλες 
 • 14
  12 αριθμοί = 38 στήλες 
 • 13
  13 αριθμοί = 54 στήλες 
 • 12
  15 αριθμοί = 118 στήλες 

Παρακάτω μπορείς να βρεις αναλυτικές πληροφορίες για τα Τυποποιημένα Συστήματα. 

Πίνακας τυποποιημένων συστημάτων 

Κωδικός Συστήματος Επιλεγμένοι Αριθμοί Πλήθος Στηλών Ποσοστό 1η Κατ Εγγύηση 2ης Κατ Πλήρης Ανάπτυξη
45 7 5 23,81% 2-3 21
35 8 6 10,71% 1-4 56
34 9 9 7,14% 1-3 126
25 9 30 23,81% 5-7 126
24 10 14 5,56% 1-3 252
23 10 51 20,24% 5-7 252
15 11 22 4,76% 1-2 462
14 12 38 4,80% 1-5 792
13 13 54 4,20% 1-5 1287
12 15 118 3,93% 1-6 3003

 

Ορισμοί 

 
1.    Κωδικός συστήματος: Ο κωδικός του συστήματος που έχεις επιλέξει και πρέπει να σημειώσεις στην αντίστοιχη περιοχή. 
 
2.    Επιλεγμένοι αριθμοί: Το πλήθος των αριθμών που πρέπει να επιλέξεις στην αντίστοιχη περιοχή. 
 
3.    Πλήθος στηλών: Το πλήθος των στηλών (5άρια) που δημιουργεί το σύστημα για την κλήρωση. 
 
4.    Ποσοστό 1ης κατηγορίας: Η πιθανότητα επιτυχίας για το 5άρι, εφόσον οι 5 νικητήριοι αριθμοί ταιριάζουν με αυτούς που έχεις επιλέξει, παίζοντας το συγκεκριμένο σύστημα. 
 
5.    Εγγύηση 2ης κατηγορίας: Τα εγγυημένα 4άρια, εφόσον οι 5 νικητήριοι αριθμοί ταιριάζουν με αυτούς που έχεις επιλέξει, παίζοντας το συγκεκριμένο σύστημα (χωρίς επιτυχία στην κατηγορία 5άρια). 
 
6.    Στήλες Πλήρους Ανάπτυξης: Το πλήθος των στηλών σε περίπτωση που επέλεγες να παίξεις το αντίστοιχο σύστημα πλήρους ανάπτυξης. 
 
Εντοπισμός στηλών συστήματος 
 
Η μείωση των στηλών γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο από το σύστημα καταχώρησης δελτίων και πραγματοποιείται σύμφωνα με τους «Πίνακες Θέσεων Αριθμών» που είναι προκαθορισμένοι και ισχύουν πάντα.  
 Για να εντοπίσεις ποιοι είναι οι συνδυασμοί 5 αριθμών που αντιστοιχούν στο Τυποποιημένο Σύστημα που έχεις επιλέξει και οι οποίοι συμμετέχουν στην κλήρωση, χρησιμοποιείς τους «Πίνακες Θέσεων Αριθμών»    
 
Παράδειγμα 
Συμμετοχή με το Τυποποιημένο Σύστημα 45   
Επιλεγμένοι Αριθμοί: 7 - (4, 10, 22, 25, 32, 38, 44)  
Για να βρεις τις 5άδες με τις οποίες συμμετέχεις στην κλήρωση, τοποθετείς τους 7 αριθμούς σου κατά αύξουσα σειρά στις θέσεις του πίνακα και βλέπεις ποιες είναι οι στήλες που προκύπτουν.  
 
Πίνακας θέσεων αριθμών τυποποιημένου συστήματος 45  

Επιλεγμένοι Αριθμοί: 7  
Στήλες: 5

Επιλεγμένοι Αριθμοί Θέσεις επιλέγμένων αριθμών Στήλες
1 2 3 4 5
4 x x x x  
10 x x x x  
22 x x x   x
25 x x x   x
32 x     x x
38   x   x x
44     x x

x

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ / ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


 

Περισσότερα για το παιχνίδι

Το EUROJACKPOT είναι ένα Ευρωπαϊκό παιχνίδι τύχης. Στόχος του είναι η σωστή πρόβλεψη 5 αριθμών (από 50) στο πάνω μέρος και 2 αριθμοί (από 12) στο κάτω μέρος. Παίζεται είτε με απλές στήλες, είτε με συστήματα (πλήρη ή τυποποιημένα).

Εμπρός Όψη 

 

Πίσω Όψη


 

Τι Είναι 
Μπορείς να συμμετέχεις στο παιχνίδι, παίζοντας με την παρέα σου ομαδικά ένα δελτίο (από 2 έως 200 άτομα). Η αξία του δελτίου επιμερίζεται ισόποσα, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν. 

Το πλήθος των αποδεικτικών που παράγονται θεωρούνται σαν ανεξάρτητες συμμετοχές, μοιράζονται στους συμμετέχοντες και στην περίπτωση κερδών η εξαργύρωση γίνεται ξεχωριστά. Μοναδική προϋπόθεση είναι το πλήθος στηλών του ομαδικού δελτίου όταν διαιρείται με τον αριθμό των συμμετοχών να έχει ως αποτέλεσμα ακέραιο αριθμό. 

Πώς Παίζεται (σε 4 απλά βήματα) 
1. Επισκέπτεσαι με την παρέα σου ένα κατάστημα ΟΠΑΠ 
2. Συμπληρώνεις ένα δελτίο EUROJACKPOT με τους αριθμούς που επιθυμείς και επιλέγεις το πεδίο «Ομαδική Συμμετοχή» στην κάτω πλευρά του δελτίου 
3. Καταθέτεις το δελτίο σου και ενημερώνετε τον πράκτορα πόσες συμμετοχές επιθυμείτε. Ένα ομαδικό δελτίο πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο (2) συμμετοχές. 
4. Μοιράζεις τα αποδεικτικά συμμετοχής μεταξύ σας (1 στον καθένα) 

Πλεονεκτήματα  
•    Αυξάνεις τις στήλες 
Παίζοντας ένα ομαδικό δελτίο, ενώνεις τις δυνάμεις σου με την παρέα και έτσι όσο περισσότεροι συμμετέχετε τόσο αυξάνονται οι στήλες στο παιχνίδι. 

•    Μοιράζεσαι το κόστος 
Όταν συμμετέχεις με ομαδικό δελτίο, το κόστος επιμερίζεται ισόποσα στα άτομα που συμμετέχουν (π.χ. 5 συμμετοχές - ομαδικό δελτίο 20 στηλών, αξίας 50€ - Ο κάθε ένας πληρώνει 10€) 

•    Εισπράττεις ξεχωριστά τα κέρδη σου 
Σε περίπτωση που το ομαδικό δελτίο κερδίσει, η εξαργύρωση γίνεται ξεχωριστά. Ο κάθε ένας εισπράττει το ποσό που του αναλογεί, με το δικό του αποδεικτικό συμμετοχής, όποτε θέλει. 

•    Κερδίζεις πολλά με την παρέα σου
Η ομαδική συμμετοχή στο παιχνίδι είναι πάντα πιο διασκεδαστική και αυξάνει τις πιθανότητες να είστε οι μεγάλοι νικητές με την παρέα σου

Το πεδίο ‘Τυχαία Επιλογή' προσφέρεται σε κάθε περιοχή συμπλήρωσης: 

α. Επιλέγοντας μόνο ‘Τυχαία Επιλογή' χωρίς να επιλέξεις αριθμούς, η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει μια απλή στήλη με:  
•    τυχαία επιλογή 5 αριθμών (από το πεδίο των 50) και  
•    2 αριθμούς (από το πεδίο των 12)

β. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή' και 1 αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5 (από το πεδίο των 50), η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα με:  
•    τυχαία επιλογή αριθμών από το πάνω πεδίο (1-50), πλήθους ίσου με την επιλογή και  
•    2 τυχαίους αριθμούς απο το κάτω πεδίο (1-12). 

γ. Επιλέγοντας 'Τυχαία Επιλογή' και 1 αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 2 (από το πεδίο των 12), η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα με: 
•    τυχαία επιλογή 5 αριθμών (από το πεδίο των 50) και
•    πλήθος τυχαίων αριθμών (από το κάτω πεδίο των 12) ίσο με την επιλογή

Σημείωση: δεν μπορείς να επιλέξεις τον αριθμό 1 

δ. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή', έναν αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5 από το πεδίο των 50 (π.χ. 8) και έναν αριθμό στο πεδίο των 12 αριθμών μεγαλύτερο ή ίσο του 2 (π.χ. 3), η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα με:  
•    τυχαία επιλογή 15 αριθμών (από το πεδίο των 50) και  
•    3 τυχαίους αριθμούς (από το κάτω πεδίο των 12)

Σημείωση: δεν μπορείς να επιλέξεις τον αριθμό 1 

ε. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή', έναν κωδικό Τυποποιημένου Συστήματος (π.χ. 12) και έναν αριθμό από το πεδίο των 12 μεγαλύτερο ή ίσο του 2 (π.χ. 3), η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει ένα σύστημα με:   
•    τυχαία επιλογή 15 αριθμών (1-50) και   
•    3 τυχαίους αριθμούς Eurojackpot (1-12)

Σημείωση: O επιλεγμένος αριθμός (από το πεδίο των 12) δηλώνει πλήθος επιθυμητών αριθμών (από το κάτω πεδίο των 12) και όχι συγκεκριμένο αριθμό. 

Μπορείς να συμμετέχεις σε έως και 54 συνεχόμενες κληρώσεις (ξεκινώντας από την τρέχουσα) συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά και αφορούν σε όλες τις περιοχές του δελτίου. 

Το κόστος συμμετοχής ανά στήλη (5 από 50 αριθμοί στο πάνω πεδίο & 2 από 12 αριθμοί στο κάτω πεδίο, για 1 κλήρωση) είναι 2,50€.

Αποκλειστικά στα καταστήματα ΟΠΑΠ και στο Opapstore App. 

Η κατάθεση δελτίων γίνεται καθημερινά στα καταστήματα ΟΠΑΠ ή ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Opapstore App για κινητά εντός των καταστημάτων ΟΠΑΠ. 
Συγκεκριμένα για τις ημέρες των κληρώσεων (Τρίτη και Παρασκευή), η προθεσμία κατάθεσης δελτίων είναι μέχρι τις 19:00 το βράδυ. 

Οι κληρώσεις του EUROJACKPOT πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 21:00 το βράδυ και μετά, στο Ελσίνκι της Φιλανδίας.

Kατηγορίες Επιτυχιών

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ:

Υπάρχουν δεκατρείς (13) κατηγορίες επιτυχιών:

Κατηγορίες Επιτυχιών  Σωστές Προβλέψεις  Κέρδος ανά επιτυχία 
5+2  (*) 
5+1  (*) 
(*) 
4+2  (*) 
4+1  (*) 
3+2  (*) 
(*) 
2+2  (*) 
3+1  (*) 
10  (*) 
11  1+2  (*) 
12  2+1  (*) 

 

Αποκλειστικά για την Ελλάδα

Κατηγορίες Επιτυχιών  Σωστές Προβλέψεις  Κέρδος ανά επιτυχία 
13  1+1  2,5€ 

 

*Από την 1η μέχρι και την 12η κατηγορία τα κέρδη ανά επιτυχία είναι αμοιβαία (εξαρτώνται από τις στήλες που συγκεντρώθηκαν). Στην 13η κατηγορία τα κέρδη είναι προκαθορισμένα (2,5€). 

Υπολογιστής Kόστους

{0} στήλες x {1}€ = {2}€ {3}
Επιλογή Αριθμών: Α
Συνεχόμενες Κληρώσεις
Επιλογή Στήλης
Α
Τυχαία Επιλογή
Επαναφορά
Β
Τυχαία Επιλογή
Επαναφορά
Γ
Τυχαία Επιλογή
Επαναφορά
Δ
Τυχαία Επιλογή
Επαναφορά
Ε
Τυχαία Επιλογή
Επαναφορά
0 στήλες x €2,50 = €0,00