αντικειμενο Παιχνιδιου

Το ΤΖΟΚΕΡ είναι ένα σύγχρονο παιχνίδι τύχης που μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Υπόσχεται τεράστια κέρδη που ενθουσιάζουν και για το λόγο αυτό αποτελεί το δημοφιλέστερο παιχνίδι στην Ελλάδα. Στόχος του παιχνιδιού είναι να προβλέψετε σωστά 5 αριθμούς από το πρώτο πεδίο των 45 αριθμών και 1 αριθμό ΤΖΟΚΕΡ από το δεύτερο πεδίο των 20 αριθμών.

Ποιοι Κερδιζουν

Το ΤΖΟΚΕΡ σας προσφέρει 8 τρόπους να κερδίσετε, ανάλογα με το πόσοι αριθμοί από αυτούς που κληρώθηκαν, συμφωνούν με τους 5+1 αριθμούς που επιλέξατε:

* Τα κέρδη στις κατηγορίες "5+1" και "5" εξαρτώνται από τις στήλες που συγκεντρώθηκαν, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες είναι προκαθορισμένα. Όταν δεν υπάρχουν νικητές σε οποιαδήποτε από τις δύο πρώτες κατηγορίες επιτυχιών, τότε το ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση και προστίθεται στο ποσό που μοιράζει η ίδια κατηγορία (ΤΖΑΚ ΠΟΤ).

Δελτιο ΤΖοΚεΡ

Το ανανεωμένο δελτίο του ΤΖΟΚΕΡ κάνει το παιχνίδι πιο εύκολο και ευχάριστο. Ο μοντέρνος σχεδιασμός και η μεγαλύτερη διάσταση σας επιτρέπουν να το συμπληρώνετε με μεγαλύτερη ευκολία. Επίσης, η νέα πίσω όψη του αποτελεί έναν σύντομο και χρήσιμο οδηγό παιξίματος.

εμπροσ οψη

Πισω οψη

εχετε τη δυνατοτητα να παιξετε με:

 

ΑΠΛΗ ΣΤΗΛΗ

 
Επιλέγετε 5 αριθμούς στο πρώτο πεδίο των 45 αριθμών και 1 αριθμό ΤΖΟΚΕΡ από το δεύτερο πεδίο των 20 αριθμών. Το κόστος της απλής στήλης είναι 0,50 €.
 

ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΤΟ (μέσω του δελτίου ΤΖΟΚΕΡ)

 

Το ΠΡΟΤΟ είναι ένα παιχνίδι τύχης που αφορά στην ακριβή και κατά σειρά πρόβλεψη των ψηφίων ενός επταψήφιου αριθμού από το 0.000.000 έως το 9.999.999, ο οποίος προκύπτει μετά από κλήρωση. Το δελτίο του ΤΖΟΚΕΡ σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε με πόσους συνεχόμενους επταψήφιους αριθμούς (1, 5, 10, 20, 50, 100) επιθυμείτε να συμμετέχετε στην κλήρωση του ΠΡΟΤΟ. Οι επιλογές λειτουργούν αθροιστικά. Μπορείς να παίξεις έως και 186 συνεχόμενους αριθμούς ΠΡΟΤΟ. Εάν π.χ. σε ένα δελτίο ΤΖΟΚΕΡ σημειώσουμε στην περιοχή του ΠΡΟΤΟ τους αριθμούς 5, 20 και 100, τότε θα συμμετέχει και στο ΠΡΟΤΟ με 125 συνεχόμενους αριθμούς, οι οποίοι θα ξεκινούν από τον τυχαίο αρχικό αριθμό.

Σε περίπτωση συμμετοχής στο παιχνίδι ΠΡΟΤΟ μέσω ΤΖΟΚΕΡ, παράγονται 2 ξεχωριστά ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ένα για κάθε παιχνίδι.

αλλεσ επιλογεσ συμπληρωσησ / συμμετοχησ:

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΑxΒ έως και AxBxΓxΔxΕ

 

Τα συστήματα Συνδυασμών στο ΤΖΟΚΕΡ προσφέρουν τη δυνατότητα να συνδυάσετε τις επιλογές σας σε 2 έως και 5 περιοχές του δελτίου. Το ποσοστό επιτυχίας εξαρτάται από τον αριθμό των ζητουμένων που θα επαληθευτούν σε κάθε περιοχή το οποίο θα είναι 100% εφόσον επαληθευτούν τα ζητούμενα κάθε περιοχής. Τα ζητούμενα συμπληρώνονται στο πεδίο «Κωδικοί» κάθε περιοχής. Η συμμετοχή με Σύστημα Συνδυασμών Πλήρους Ανάπτυξης είναι πάντα της μορφής ΑΧΒ ή ΑΧΒΧΓ ή ΑΧΒΧΓΧΔ ή ΑΧΒΧΓΧΔΧΕ και γίνεται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Η επιλογή αριθμών 1 έως 20 (ΤΖΟΚΕΡ), γίνεται υποχρεωτικά μόνο στην περιοχή Α.
2. Σε κάθε Σύστημα Συνδυασμών θα πρέπει το άθροισμα των ζητουμένων σε όλες τις συμπληρωμένες περιοχές να είναι 5 (παιχνίδι ΤΖΟΚΕΡ 5 από 45)
3. Σε κάθε περιοχή από το πεδίο των 45 αριθμών, συμπληρώνονται διαφορετικοί αριθμοί.

Οι υπόλοιπες περιοχές πέρα των περιοχών ανάπτυξης του συστήματος μένουν υποχρεωτικά κενές.

 

ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

 

Με το ίδιο δελτίο μπορείτε να συμμετέχετε έως και σε 94 συνεχόμενες κληρώσεις, σημειώνοντας το αντίστοιχο πεδίο. Οι επιλογές λειτουργούν αθροιστικά. Η συμμετοχή σε συνεχόμενες κληρώσεις αφορά σε όλες τις περιοχές του δελτίου και στο ΠΡΟΤΟ σε περίπτωση συμμετοχής σ' αυτό.

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

 

Το πεδίο ‘Τυχαία Επιλογή' προσφέρεται σε κάθε περιοχή συμπλήρωσης:

Α. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή' χωρίς να επιλέξεις αριθμούς, η Τερματική Μηχανή θα δημιουργήσει μια απλή στήλη με τυχαία επιλογή 5 αριθμών από τους 45 και 1 αριθμού από τους 20.
Β. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή' και έναν αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5 από το πεδίο των 45 αριθμών, η Τερματική Μηχανή θα δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα:
  • με τυχαία επιλογή αριθμών από το 1 έως το 45 πλήθους ίσου με την επιλογή
  • και έναν τυχαίο αριθμό ΤΖΟΚΕΡ από 1 έως το 20.

Π.χ. επιλέγοντας το 7 θα δημιουργηθεί ένα πλήρες σύστημα με 7 τυχαίους αριθμούς και έναν τυχαίο αριθμό ΤΖΟΚΕΡ (21 στήλες)

Γ. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή' και έναν αριθμό από το πεδίο των 20 αριθμών, η Τερματική Μηχανή θα δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα:
  • με τυχαία επιλογή πέντε (5) αριθμών από το πεδίο των 45 αριθμών και
  • πλήθος τυχαίων αριθμών ΤΖΟΚΕΡ ίσο με την επιλογή.

Π.χ. επιλέγοντας το 7 θα δημιουργηθεί ένα πλήρες σύστημα με 5 τυχαίους αριθμούς από το πρώτο πεδίο και επτά τυχαίους αριθμούς ΤΖΟΚΕΡ (7 στήλες)

Δ. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή', έναν αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5 (π.χ. το 8) στο πεδίο των 45 αριθμών και έναν αριθμό (π.χ. 3) στο πεδίο των 20 αριθμών, η Τερματική Μηχανή θα δημιουργήσει:
  • ένα πλήρες σύστημα με τυχαία επιλογή 8 αριθμών από το πεδίο των 45 αριθμών και 3 αριθμών ΤΖΟΚΕΡ (σύνολο στηλών δελτίου 168).
Ε. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή', έναν κωδικό Τυποποιημένου Συστήματος (π.χ. το 12) και έναν αριθμό (π.χ. το 1) στο πεδίο των 20 αριθμών, η Τερματική Μηχανή θα δημιουργήσει ένα σύστημα με τυχαία επιλογή 15 αριθμών 1-45 και έναν (1) τυχαίο αριθμό ΤΖΟΚΕΡ 1-20 (σύνολο στηλών δελτίου 118). Επισημαίνεται ότι ο επιλεγμένος αριθμός από την περιοχή (1 - 20) δηλώνει πλήθος επιθυμητών αριθμών ΤΖΟΚΕΡ και όχι συγκεκριμένο αριθμό.
 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

 

Επιλέγοντας ‘ΑΚΥΡΟ' σε μια ή περισσότερες περιοχές συμπλήρωσης, η Τερματική Μηχανή αγνοεί τις επιλογές της συγκεκριμένης περιοχής (περιοχών) κατά την αποδοχή του δελτίου. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να παρακάμψετε μια λάθος συμπληρωμένη περιοχή χωρίς να πετάξετε όλο το δελτίο.

 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο συγκεκριμένο παιχνίδι προσφέρεται η δυνατότητα να παίξετε ομαδικά. Δηλαδή να καταθέσετε το δελτίο σας ως ομαδική συμμετοχή. Ένα ομαδικό δελτίο μπορεί να αντιστοιχεί σε 2 έως 25 συμμετοχές.
Το πλήθος των Αποδείξεων που παράγονται θεωρούνται σαν ανεξάρτητες συμμετοχές και τυχόν κέρδη εξαργυρώνονται ξεχωριστά.
Προϋπόθεση είναι οι στήλες του συγκεκριμένου δελτίου όταν διαιρούνται με τις συμμετοχές να έχουν ως αποτέλεσμα ακέραιο αριθμό

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ