Περισσότερα για το παιχνίδι

Το ΛΟΤΤΟ είναι ένα παιχνίδι τύχης. Στόχος του είναι η ακριβής πρόβλεψη 6 από 49 αριθμών, καθώς επίσης και ενός πρόσθετου 7ου αριθμού, ο οποίος κληρώνεται στη συνέχεια και αφορά στην κατηγορία 5+1. Παίζεται είτε με απλές στήλες, είτε με συστήματα (πλήρη, τυποποιημένα ή συνδυασμών).

Επιλέγεις 6 από 49 αριθμούς.


 

Επιλέγεις περισσότερους από 6 αριθμούς, στο πεδίο των 49 αριθμών (π.χ. 8)


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΗΛΩΝ – ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


 

Αν 1 από τους επιλεγμένους αριθμούς συμφωνεί με τον 7ο αριθμό της νικήτριας στήλης τότε:

* 6 από τις επιτυχίες της 3ης κατηγορίας (5αρι) στις αντίστοιχες περιπτώσεις του πίνακα μετατρέπονται σε επιτυχίες της 2ης κατηγορίας (5+1)  και δεν τους αναλογούν πλέον τα κέρδη της 3ης κατηγορίας (5αρι).

** 1 από τις επιτυχίες της 3ης κατηγορίας (5αρι) στις αντίστοιχες περιπτώσεις του πίνακα μετατρέπεται σε επιτυχία της 2ης κατηγορίας (5+1) και δεν της αναλογούν πλέον τα κέρδη της 3ης κατηγορίας (5αρι).
 

Τα τυποποιημένα συστήματα του ΛΟΤΤΟ σου προσφέρουν τη δυνατότητα να παίξεις με λιγότερες στήλες και χαμηλότερο κόστος σε σχέση με ένα πλήρες σύστημα, επιλέγοντας το ίδιο πλήθος αριθμών. 

Το ποσοστό επιτυχίας, εφόσον επαληθευτούν οι προβλέψεις, δεν είναι 100% (όπως στα πλήρη συστήματα) αλλά λιγότερο, ανάλογα με το τυποποιημένο σύστημα που έχεις επιλέξει. 

Συνολικά προσφέρονται 25 τυποποιημένα συστήματα.

Υπάρχουν 7 αυτόνομα συστήματα που μπορούν να παιχτούν σε οποιαδήποτε περιοχή του δελτίου και διακρίνονται από το χαρακτηριστικό ότι οι ζητούμενοι αριθμοί είναι 6. Tα υπόλοιπα 18 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για συστήματα συνδυασμών.

Ο κωδικός του συστήματος συμπληρώνεται στο πεδίο «Κωδικοί».

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείς να βρεις στο ειδικό έντυπο του παιχνιδιού, στα καταστήματα ΟΠΑΠ ή κατεβάζοντας δωρεάν το  Αυτόνομο Πρόγραμμα Διαλογής.

Συμμετοχή στο τυποποιημένο σύστημα με κωδικό 48 (9 επιλεγμένοι αριθμοί  / 12 στήλες)


 

Πίνακας τυποποιημένων συστημάτων

 

Πίνακας αυτόνομων τυποποιημένων συστημάτων 


 

Προσφέρουν τη δυνατότητα να συνδυάσεις τις επιλογές σου σε 2 έως και 3  περιοχές του δελτίου. 

Το ποσοστό επιτυχίας εξαρτάται από τον αριθμό των ζητουμένων που θα επαληθευτούν σε κάθε περιοχή. (είναι 100% εφόσον επαληθευτούν όλα τα ζητούμενα). 

Τα ζητούμενα συμπληρώνονται στο πεδίο «Κωδικοί» κάθε περιοχής. 

Η συμμετοχή με Σύστημα Συνδυασμών είναι πάντα της μορφής ΑxΒ ή ΑxΒxΓ και γίνεται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

1. Σε κάθε Σύστημα Συνδυασμών θα πρέπει το άθροισμα των ζητουμένων σε όλες τις συμπληρωμένες περιοχές να είναι 6 
2. Οι επιλεγμένοι αριθμοί να μην υπερβαίνουν τους 49
3. Σε κάθε περιοχή από το πεδίο των 49 αριθμών, συμπληρώνονται διαφορετικοί αριθμοί

Οι υπόλοιπες περιοχές πέρα των περιοχών ανάπτυξης του συστήματος μένουν υποχρεωτικά κενές.

Συμμετοχή με σύστημα συνδυασμών πλήρους ανάπτυξης
Α περιοχή - ζητούμενα 3 από 5 -10 στήλες
Β περιοχή - ζητούμενα 2 από 4 - 6 στήλες
Γ περιοχή - ζητούμενα 1 από 3 - 3 στήλες


 

Συμμετοχή με σύστημα συνδυασμών πλήρους ανάπτυξης και τυποποιημένου
Α περιοχή - ζητούμενα 3 από 3 - 1 στήλη
Β περιοχή - ζητούμενα 2 από 10 - 5 στήλες (με τη χρήση του τυποποιημένου συστήματος με κωδ. 10)
Γ περιοχή - ζητούμενα 1 από  4 - 4 στήλες

Το πεδίο ‘Τυχαία Επιλογή' προσφέρεται σε κάθε περιοχή συμπλήρωσης:

α. Επιλέγοντας μόνο ‘Τυχαία Επιλογή' χωρίς να επιλέξεις αριθμούς, η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει μια απλή στήλη με τυχαία επιλογή 6 αριθμών, από το 1 έως και το 49.


 

β. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή' και 1 αριθμό από το πεδίο των 49 αριθμών, η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα με τυχαία επιλογή αριθμών (1-49), πλήθους ίσου με την επιλογή.

γ. Επιλέγοντας 'Τυχαία Επιλογή' και 1 κωδικό τυποποιημένου συστήματος, η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει τόσους τυχαίους αριθμούς, όσους αναλογούν στο σύστημα που έχει επιλεγεί (π.χ. για το σύστημα 58 παράγονται 12 αριθμοί - 132 στήλες).

Σημ: Ο αριθμός που θα επιλέξεις πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 6. 
(π.χ. επιλέγοντας το 9 θα δημιουργηθεί ένα πλήρες σύστημα με 9 τυχαίους αριθμούς - 84 στήλες).
 

Μπορείς να συμμετέχεις σε έως 74 συνεχόμενες ή 55 μελλοντικές κληρώσεις (ξεκινώντας από την τρέχουσα) συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά.


 

Μπορείς να συμμετέχεις στο παιχνίδι ΠΡΟΤΟ (με έως και 1936 συνεχόμενους αριθμούς), συμπληρώνοντας την αντίστοιχη περιοχή στο κάτω μέρος ενός δελτίου ΛΟΤΤΟ. 

Οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά (π.χ. για 125 αριθμούς σημειώνεις 5, 20 και 100)
 

Σημείωση: Σε περίπτωση συμμετοχής στο ΠΡΟΤΟ μέσω των δελτίων ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ,  παράγονται 2 ξεχωριστά αποδεικτικά συμμετοχής – 1 για κάθε παιχνίδι.

Το κόστος συμμετοχής ανά στήλη (6 επιλεγμένοι αριθμοί για 1 κλήρωση) είναι 0,50€.

Αποκλειστικά στα καταστήματα ΟΠΑΠ και online στο opaponline.gr ή στην εφαρμογή Opap Online. 

Η κατάθεση δελτίων γίνεται καθημερινά στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Συγκεκριμένα για τις ημέρες των κληρώσεων (Τετάρτη και Σάββατο) μπορείς να καταθέσεις το δελτίο σου μέχρι τις 21:30 το βράδυ.

Οι κληρώσεις του ΛΟΤΤΟ πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 22:00 το βράδυ περίπου και μεταδίδονται ζωντανά, αποκλειστικά από το ΟΠΑΠ ΥouΤube κανάλι μας.

Κατηγορίες Επιτυχιών

Κατηγορίες Επιτυχιών Σωστές Προβλέψεις Κέρδος ανά επιτυχία
I 6 (*)
II 5+1 50.000€
III 5 1.500€
IV 4 30€
V 3 1,5€

 

*Στην 1η κατηγορία (Ι) τα κέρδη ανά επιτυχία είναι αμοιβαία, δηλαδή εξαρτώνται από τις στήλες που συγκεντρώθηκαν. Στις υπόλοιπες κατηγορίες (ΙΙ έως V) τα κέρδη είναι προκαθορισμένα.

Υπολογιστής Kόστους

Επιλογή Αριθμών - Α
Συνεχόμενες Κληρώσεις
Επιλογή Στηλών
Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
0 στήλες x 0,50€ = 0,00€

Αποτελέσματα κληρώσεων