Περισσότερα για το παιχνίδι

Το ΛΟΤΤΟ είναι ένα παιχνίδι τύχης. Στόχος του είναι η ακριβής πρόβλεψη 6 από 49 αριθμών. Παίζεται είτε με απλές στήλες, είτε με συστήματα (πλήρη, τυποποιημένα ή συνδυασμών).

Επιλέγεις 6 από 49 αριθμούς. 

Επιλέγεις περισσότερους από 6 αριθμούς, στο πεδίο των 49 αριθμών (π.χ. 9)


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΗΛΩΝ – ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


 

 

Τα τυποποιημένα συστήματα του ΛΟΤΤΟ σου προσφέρουν τη δυνατότητα να παίξεις με λιγότερες στήλες και χαμηλότερο κόστος σε σχέση με ένα πλήρες σύστημα, επιλέγοντας το ίδιο πλήθος αριθμών. 


Τα τυποποιημένα συστήματα δεν προσφέρουν τις ίδιες πιθανότητες επιτυχίας με ένα πλήρες σύστημα, ακόμη κι αν έχετε προβλέψετε σωστά τους 6 αριθμούς.


Συνολικά προσφέρονται 25 τυποποιημένα συστήματα.


Υπάρχουν 7 αυτόνομα συστήματα που μπορούν να παιχτούν σε οποιαδήποτε περιοχή του δελτίου και διακρίνονται από το χαρακτηριστικό ότι οι ζητούμενοι αριθμοί είναι 6. Tα υπόλοιπα 18 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για συστήματα συνδυασμών.


Ο κωδικός του συστήματος συμπληρώνεται στο πεδίο «Κωδικοί».


Αναλυτικές πληροφορίες μπορείς να βρεις κατεβάζοντας δωρεάν το  Αυτόνομο Πρόγραμμα Διαλογής (https://www.opap.gr/euresh-kerdwn-lotto )

 

Συμμετοχή στο τυποποιημένο σύστημα με κωδικό 48 (9 επιλεγμένοι αριθμοί  / 12 στήλες)


 

Πίνακας Τυποποιημένων Συστημάτων 

Πίνακας  Αυτοματοποιημένων Τυποποιημένων Συστημάτων


 

Παίζοντας με συστήματα συνδυασμών θα πρέπει οι 6 ζητούμενοι αριθμοί να επιλεγούν συνδυαστικά, παίζοντας σε 2 ή 3 περιοχές του δελτίου.

Υπάρχουν 3 κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται όταν παίζονται συστήματα συνδυασμών. 

  1. Σε κάθε σύστημα συνδυασμών θα πρέπει το άθροισμα των ζητούμενων αριθμών σε όλες τις συμπληρωμένες περιοχές να είναι 6.
  2. Οι  επιλεγμένοι αριθμοί (από τους οποίους θα προκύψουν οι ζητούμενοι 6) δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τους 49.
  3. Σε κάθε περιοχή θα πρέπει να συμπληρώνονται διαφορετικοί αριθμοί από το σύνολο των 49 αριθμών.

Οι ζητούμενοι αριθμοί ανά περιοχή (οι οποίοι στο σύνολο τους θα είναι 6) συμπληρώνονται στο πεδίο «Κωδικοί» κάθε περιοχής.

Η συμμετοχή με Σύστημα Συνδυασμών είναι πάντα της μορφής Περιοχή Α x Περιοχή Β ή Περιοχή Α x Περιοχή Β x Περιοχή Γ.
Οι υπόλοιπες περιοχές πέρα των περιοχών που αναφέρονται πιο πάνω (Α, Β & Γ) μένουν υποχρεωτικά κενές.

Τα συστήματα συνδυασμών μπορεί να είναι :

  • Συνδυασμοί πλήρους ανάπτυξης συστημάτων
  • Συνδυασμοί πλήρους ανάπτυξης και τυποποιημένων συστημάτων

Το ποσοστό επιτυχίας εξαρτάται από τον αριθμό των ζητουμένων που θα επαληθευτούν σε κάθε περιοχή. (είναι 100% εφόσον επαληθευτούν όλα τα ζητούμενα). 

 

Συμμετοχή με σύστημα συνδυασμών πλήρους ανάπτυξης


 

Α περιοχή – ζητούμενοι 3 από τους 5 επιλεγμένους αριθμούς (ΠΩΣ? σημειώνοντας τον αριθμό 3 στο πεδίο «Κωδικοί συστημάτων» και σημειώνοντας πάνω από 3 στο πεδίο των 49 αριθμών. Στο παράδειγμα έχουμε σημειώσει 5).

Β περιοχή - ζητούμενοι 2 από τους 4 επιλεγμένους αριθμούς (ΠΩΣ? σημειώνοντας τον αριθμό 2 στο πεδίο «Κωδικοί συστημάτων» και σημειώνοντας πάνω από 2 στο πεδίο των 49 αριθμών. Στο παράδειγμα έχουμε σημειώσει 4).

Γ περιοχή – ζητούμενος 1 από τους 3 επιλεγμένους αριθμούς (ΠΩΣ? σημειώνοντας τον αριθμό 1 στο πεδίο «Κωδικοί συστημάτων» και σημειώνοντας πάνω από 1 στο πεδίο των 49 αριθμών. Στο παράδειγμα έχουμε σημειώσει 3). 


Με αυτό τον τρόπο συμμετέχετε με :
     -10 στήλες που προκύπτουν από την Α περιοχή

     -6 στήλες που προκύπτουν από την Β περιοχή

     -3 στήλες που προκύπτουν από την Γ περιοχή
Δηλαδή με 19 στήλες συνολικά και με το ανάλογο κόστος
 

Συμμετοχή με σύστημα συνδυασμών πλήρους ανάπτυξης και τυποποιημένου


 

Α περιοχή – ζητούμενοι 3 από τους 3 επιλεγμένους αριθμούς (ΠΩΣ? σημειώνοντας τον αριθμό 3 στο πεδίο «Κωδικοί συστημάτων» και σημειώνοντας ακριβώς 3 αριθμούς στο πεδίο των 49 αριθμών.

Β περιοχή - ζητούμενοι 2 από τους 10 επιλεγμένους αριθμούς (ΠΩΣ? σημειώνοντας τον αριθμό 10 στο πεδίο «Κωδικοί συστημάτων» κάνετε χρήση του τυποποιημένου συστήματος «10» σύμφωνα με το οποίο όταν επιλέγεται 10 αριθμούς, το σύστημα θα σας φέρει 2 ζητούμενους και επιπλέον σημειώνοντας 10 αριθμούς στο πεδίο των 49 αριθμών).


Γ περιοχή – ζητούμενος 1 από τους 4 επιλεγμένους αριθμούς (ΠΩΣ? σημειώνοντας τον αριθμό 1 στο πεδίο «Κωδικοί συστημάτων» και σημειώνοντας πάνω από 1 στο πεδίο των 49 αριθμών (στο παράδειγμα έχουμε σημειώσει 4). 


Με αυτό τον τρόπο συμμετέχετε με :
 - 1 στήλη που προκύπτει από την Α περιοχή
 - 5 στήλες που προκύπτουν από την Β περιοχή
 - 4 στήλες που προκύπτουν από την Γ περιοχή
Δηλαδή με 9 στήλες συνολικά και με το ανάλογο κόστος.

Το πεδίο ‘Τυχαία Επιλογή' προσφέρεται σε κάθε περιοχή συμπλήρωσης:


 

Α. Επιλέγοντας μόνο ‘Τυχαία Επιλογή' χωρίς να επιλέξεις αριθμούς, η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει μια απλή στήλη με τυχαία επιλογή 6 αριθμών, από το 1 έως και το 49.

Για παράδειγμα αν σημειώσετε μόνο το πεδίο «Τυχαία Επιλογή» και τίποτε άλλο στη συγκεκριμένη παικτική περιοχή (εδώ είναι η Α περιοχή) τότε το σύστημα θα δημιουργήσει μια τυχαία 6αδα αριθμών, δηλαδή 1 στήλη. 


 

Β. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή' και 1 αριθμό από το πεδίο των 49 αριθμών, η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα με τυχαία επιλογή αριθμών (1-49), πλήθους ίσου με την επιλογή.

Για παράδειγμα αν σημειώσετε το πεδίο «Τυχαία Επιλογή» και  επιλέξετε τον αριθμό 9 από τους συνολικά 49 της παικτικής περιοχής Α, τότε το σύστημα θα δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα 9 αριθμών κι άρα θα δημιουργηθούν 84 στήλες.


 

Γ. Επιλέγοντας 'Τυχαία Επιλογή' και 1 κωδικό τυποποιημένου συστήματος, η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει τόσους τυχαίους αριθμούς, όσους αναλογούν στο σύστημα που έχει επιλεγεί (π.χ. για το σύστημα 58 παράγονται 12 αριθμοί - 132 στήλες).

Για παράδειγμα αν σημειώσετε το πεδίο «Τυχαία Επιλογή» και  επιλέξετε στην περιοχή «Κωδικοί Συστημάτων» το τυποποημένο σύστημα 58 τότε το σύστημα θα δημιουργήσει 132 στήλες(όσες δηλαδή αντιστοιχούν σε αυτό το τυποποιούμενο σύστημα).

Σημείωση :Ο αριθμός που θα επιλέξεις πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 6.

Μπορείς να συμμετέχεις σε έως 100 συνεχόμενες κληρώσεις (ξεκινώντας από την τρέχουσα) συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά.

Μπορείς να συμμετέχεις στο παιχνίδι ΠΡΟΤΟ (με έως και 186 συνεχόμενους αριθμούς), συμπληρώνοντας την αντίστοιχη περιοχή στο κάτω μέρος ενός δελτίου ΛΟΤΤΟ. 

Οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά (π.χ. για 125 αριθμούς σημειώνεις 5, 20 και 100)

Σημείωση: Σε περίπτωση συμμετοχής στο ΠΡΟΤΟ μέσω των δελτίων ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ,  παράγονται 2 ξεχωριστά αποδεικτικά συμμετοχής – 1 για κάθε παιχνίδι.

Το κόστος συμμετοχής ανά στήλη (6 επιλεγμένοι αριθμοί για 1 κλήρωση) είναι 1,00€.

Αποκλειστικά στα καταστήματα ΟΠΑΠ και online στο opaponline.gr ή στην εφαρμογή Opap Online. 

Η κατάθεση δελτίων γίνεται καθημερινά στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Συγκεκριμένα για τις ημέρες των κληρώσεων (Τετάρτη και Σάββατο) μπορείς να καταθέσεις το δελτίο σου μέχρι τις 21:30 το βράδυ.

Οι κληρώσεις του ΛΟΤΤΟ πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 22:00 το βράδυ περίπου και μεταδίδονται ζωντανά, αποκλειστικά από το ΟΠΑΠ ΥouΤube κανάλι μας.

Κατηγορίες Επιτυχιών

Κατηγορίες Επιτυχιών Σωστές Προβλέψεις Κέρδος ανά επιτυχία
I 6 10.000€ κάθε μήνα για 10 χρόνια
II 5 1.000€ κάθε μήνα για 1 χρόνο
III 4 30€
IV 3 2€
V 2 1€

 

Υπολογιστής Kόστους

Επιλογή Αριθμών - Α
Συνεχόμενες Κληρώσεις
Επιλογή Στηλών
Α
Β
Γ
Δ
Ε
0 στήλες x 1,00€ = 0,00€

Αποτελέσματα κληρώσεων