Τα δελτία καταχωρούνται στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα της ΟΠΑΠ ΑΕ μέσω των τερματικών μηχανών των πρακτορείων και για συμμετοχή στους Διαγωνισμούς του παιχνιδιού ΠΡΟΠΟ ακολουθούμε τα εξής βήματα:

 

ΒΗΜΑ 1: Συμπλήρωση Δελτίου

Στο δελτίο μπορούν να συμπληρωθούν (με τον τρόπο που ισχύει σήμερα ή περιγράφεται στο ενημερωτικό φυλλάδιο):

 

- Απλές Στήλες

- Πλήρη Συστήματα (Συστήματα Πλήρους Ανάπτυξης)

- Τυποποιημένα Συστήματα (Συστήματα Μειωμένης Ανάπτυξης)

- Συστήματα Συνδυασμών

- Πολλαπλασιαστής

- Πλήθος συνεχόμενων αριθμών ΠΡΟΤΟ

Ένα δελτίο μπορεί να συμμετέχει είτε με τις περιοχές 1-4 είτε με την περιοχή 5.

 

ΒΗΜΑ 2: Παράδοση Συμπληρωμένου Δελτίου και Έλεγχος Απόδειξης Συμμετοχής

Δίνεις το συμπληρωμένο δελτίο στον πράκτορα και μετά την έξοδο του δελτίου από την τερματική μηχανή, σου παραδίδει το Αποδεικτικό Συμμετοχής. Κατά την παραλαβή του Αποδεικτικού Συμμετοχής, οφείλεις να ελέγξεις ότι αυτό είναι έγκυρο και περιέχει όλα τα στοιχεία που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη συμμετοχή. Είναι υποχρέωσή σου να αντιπαραβάλλεις τις επιλογές σου, με αυτές που έχει εκτυπώσει σε αυτό η τερματική μηχανή, για να βεβαιωθείς ότι συμπίπτουν. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές, πρέπει να το αναφέρεις στον πράκτορα.

Αν συμμετέχεις και στο παιχνίδι ΠΡΟΤΟ θα παραλάβεις και δεύτερο Αποδεικτικό Συμμετοχής.

 

ΒΗΜΑ 3: Εύρεση επιτυχιών δελτίου

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού του ΠΡΟΠΟ, συγκρίνεις τη νικήτρια στήλη με τις προβλέψεις σου για να ελέγξεις αν το δελτίο σου κερδίζει. Για ευκολία, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα ειδικά Τερματικά Ελέγχου Αποδείξεων που υπάρχουν σε κάθε πρακτορείο ή να απευθυνθείς στον Πράκτορα. Ο έλεγχος μπορεί επίσης να γίνει από την ιστοσελίδα μας, από την επιλογή «Εύρεση Επιτυχιών».

Ο έλεγχος πραγματοποιείται είτε με την εισαγωγή των προγνωστικών μέσω της εφαρμογής « Εύρεση επιτυχιών με βάση τα προγνωστικά Δελτίου», είτε με την εισαγωγή των στοιχείων της απόδειξης συμμετοχής μέσω της εφαρμογής «Έλεγχος κερδών», είτε με τη χρήση της εφαρμογής «Αυτόνομο Πρόγραμμα Διαλογής» η οποία διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα μας.

Για τα κέρδη της κάθε κατηγορίας νικητών του ΠΡΟΠΟ, μπορείς να ενημερωθείς από τις επίσημες ανακοινώσεις ή οποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ ΑΕ.

ΒΗΜΑ 4: Είσπραξη Κερδών

Η εξαργύρωση των κερδών πραγματοποιείται με την προσκόμιση της Απόδειξης Συμμετοχής στα εξουσιοδοτημένα από την ΟΠΑΠ ΑΕ σημεία πώλησης (πρακτορεία).Τα κέρδη πληρώνονται είτε από το πρακτορείο όπου εκτυπώνεται και απόδειξη πληρωμής, είτε από συνεργαζόμενη Τράπεζα ανάλογα με  το όριο που έχει  ορισθεί  από την ΟΠΑΠ ΑΕ, με την προσκόμιση της αίτησης πληρωμής που έχει εκτυπωθεί από το τερματικό του πρακτορείου.

Κατά την πληρωμή των κερδών παρακρατείται άμεσα από την ΟΠΑΠ ΑΕ ο αναλογών φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.