Περισσότερα για το παιχνίδι ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ

Το ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ είναι ένα τυχερό παιχνίδι πρόβλεψης. Στόχος του είναι η πρόβλεψη 8 ποδοσφαιρικών αγώνων στους οποίους θα σημειωθεί ο μεγαλύτερος αθροιστικά αριθμός γκολ, από ένα πλήθος 30 αγώνων που δημοσιεύονται στο δελτίο.

Εμπρός Όψη

TableDescription automatically generated with medium confidence

Πίσω Όψη

Schematic, calendarDescription automatically generated

Επιλέγεις 8 από τους 30 αριθμούς και κοστίζει 0,25€.

CalendarDescription automatically generated with low confidence

Επιλέγεις περισσότερους από 8 αριθμούς στο πεδίο των 30.

A picture containing tableDescription automatically generated

Τα τυποποιημένα συστήματα του ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ σου προσφέρουν τη δυνατότητα να παίξεις με λιγότερες στήλες και χαμηλότερο κόστος σε σχέση με ένα πλήρες σύστημα. Το ποσοστό επιτυχίας, εφόσον επαληθευτούν οι προβλέψεις δεν είναι στο 100%, αλλά λιγότερο (ανάλογα με τον τύπο συστήματος που έχεις επιλέξει). Συνολικά προσφέρονται 45 τυποποιημένα συστήματα.

Υπάρχουν 13 αυτόνομα συστήματα που μπορούν να παιχτούν σε οποιαδήποτε περιοχή του δελτίου και διακρίνονται από το χαρακτηριστικό ότι οι ζητούμενοι αριθμοί είναι 8. Tα υπόλοιπα 32 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για συστήματα συνδυασμών.

Ο κωδικός του συστήματος συμπληρώνεται στο πεδίο «Κωδικοί». Μπορείς να δεις τον πίνακα των τυποποιημένων συστημάτων εδώ

Αναλυτικές πληροφορίες για τα τυποποιημένα συστήματα, μπορείς να βρεις είτε από το ειδικό πληροφοριακό έντυπο του παιχνιδιού, είτε από τον πράκτορα είτε από το Αυτόνομο πρόγραμμα διαλογής που διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα μας.

Συμμετοχή με Τυποποιημένο Σύστημα (Κωδ. 89 - 11 επιλεγμένοι αριθμοί / 10 στήλες)
 

Προσφέρουν τη δυνατότητα να συνδυάσεις τις επιλογές σου σε 2 έως και 8 περιοχές του δελτίου. Το ποσοστό επιτυχίας εξαρτάται από τον αριθμό των ζητουμένων που θα επαληθευτούν σε κάθε περιοχή (100% εφόσον επαληθευτούν τα ζητούμενα κάθε περιοχής). 

Τα ζητούμενα συμπληρώνονται στο πεδίο «Κωδικοί» κάθε περιοχής. 

Η συμμετοχή με Σύστημα Συνδυασμών είναι πάντα της μορφής ΑΧΒ έως και AxBxΓxΔxΕxΖxΗxΘ και γίνεται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :
1.     Σε κάθε Σύστημα Συνδυασμών θα πρέπει το άθροισμα των ζητουμένων σε όλες τις συμπληρωμένες περιοχές να είναι 8 
2.     Οι επιλεγμένοι αριθμοί να μην υπερβαίνουν τους 30
3.     Σε κάθε περιοχή από το πεδίο των 30 αριθμών, συμπληρώνονται διαφορετικοί αριθμοί.
Οι υπόλοιπες περιοχές πέρα των περιοχών ανάπτυξης του συστήματος μένουν υποχρεωτικά κενές.


Συμμετοχή με Σύστημα Συνδυασμών Πλήρους Ανάπτυξης
Α περιοχή - ζητούμενα 5 από 5 - 1 στήλη
Β περιοχή - ζητούμενα 2 από 3 - 3 στήλες
Γ περιοχή - ζητούμενα 1 από 1 - 1 στήλη

A picture containing calendarDescription automatically generated

 

Συμμετοχή με Σύστημα Συνδυασμών Πλήρους Ανάπτυξης και Τυποποιημένου
Α περιοχή - ζητούμενα 5 από 9 - 9 στήλες (τυποποιημένο σύστημα με κωδ. 27)
Β περιοχή - ζητούμενα 3 από 3 - 1 στήλη

A picture containing chartDescription automatically generated

TableDescription automatically generated

Το κόστος συμμετοχής ανά στήλη (επιλογή 8 από 30 αγώνες) είναι 0,25€.

Αποκλειστικά στα καταστήματα ΟΠΑΠ 

Η κατάθεση δελτίων πραγματοποιείται μέχρι και 30 λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη του πρώτου χρονικά αγώνα του διαγωνισμού.

Διεξάγεται 1 διαγωνισμός κάθε εβδομάδα. 

Μπορείς να δεις τη νικήτρια στήλη και τα αποτελέσματα της διαλογής στην ενότητα «Διαγωνισμοί & Αποτελέσματα»
 

Τυποποιημένα Συστήματα

Πίνακες τυποποιημένων συστημάτων


Κατηγορίες Επιτυχιών

Κατηγορίες Επιτυχιών Σωστές Προβλέψεις Κέρδος ανά επιτυχία
I 8 (*)
II 7 (*)
III 6 (*)

*Tα κέρδη της κάθε κατηγορίας είναι αμοιβαία, δηλαδή εξαρτώνται από τις στήλες που συγκεντρώθηκαν. 

Υπολογιστής Kόστους

Επιλογή 1X2 - Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Συνολικό Κόστος
0 στήλες x 0,25€ = 0,00€
Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ
Η