Περισσότερα για το παιχνίδι

Το ΠΡΟΤΟ είναι ένα παιχνίδι τύχης. Στόχος του είναι η ακριβής και κατά σειρά πρόβλεψη των ψηφίων ενός 7ψήφιου αριθμού από το 0.000.000 έως το 9.999.999, ο οποίος προκύπτει μετά από κλήρωση. Παίζεται με απλές στήλες, συνεχόμενους ή τυχαίους αριθμούς.

 

 

 

 

 

 

Υπόδειγμα Δελτίου  


Όψη Προβλέψεων (940 KB)


Όψη Πληροφοριών (925 KB)

Επιλέγεις 1 ψηφίο σε κάθε μία από τις 7 στήλες, ώστε να σχηματίσεις τον 7ψήφιο αριθμό. Κάθε 7ψήφιος αριθμός αποτελεί και μία στήλη.

Παράδειγμα: Συμμετοχή με έναν 7ψήφιο αριθμό σε κάθε περιοχή

Συμμετοχή με συνεχόμενους αριθμούς

Συμπληρώνεις το πεδίο «Συνεχόμενοι Αριθμοί» (1, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1000) και συμμετέχεις με περισσότερους από έναν 7ψήφιο αριθμό, ξεκινώντας από αυτόν που έχεις επιλέξει. 

Οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά, τόσο στο αυτόνομο δελτίο ΠΡΟΤΟ, όσο και στα υπόλοιπα δελτία (έως και 1936 συμμετοχές). 

Παράδειγμα: Συμμετοχή με 11 συνεχόμενους αριθμούς από 3422800 έως και 3422810.


 

Το πεδίο ‘Τυχαία Επιλογή' προσφέρεται σε κάθε περιοχή συμπλήρωσης:

α. Επιλέγοντας μόνο ‘Τυχαία Επιλογή' χωρίς να επιλέξεις αριθμούς, η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει μια απλή στήλη με 1 τυχαίο 7ψήφιο αριθμό.

β. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή' και ορισμένα από τα ψηφία του 7ψήφιου αριθμού της στήλης, η Τερματική Μηχανή θα δημιουργήσει έναν τυχαίο 7ψήφιο αριθμό συμπληρώνοντας τα υπόλοιπα ψηφία.

γ. Συμπληρώνοντας το πεδίο ‘ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ', η Τερματική Μηχανή δημιουργεί
αντίστοιχους τυχαίους διαφορετικούς 7ψήφιους αριθμούς. 
Οι επιλογές είναι: 2, 3, 5, 10, 20 λειτουργούν αθροιστικά (έως 40 τυχαίους αριθμούς).  

Σημ: Τα πεδία ‘ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ' και ‘ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ' δεν μπορούν να επιλεγούν  ταυτόχρονα.

Μπορείς να συμμετέχεις σε έως 74 συνεχόμενες ή 55 μελλοντικές κληρώσεις (ξεκινώντας από την τρέχουσα) συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά.


 

Μπορείς να επιλέξεις μέχρι και 1936 συνεχόμενους αριθμούς ΠΡΟΤΟ συμπληρώνοντας το πεδίο στο κάτω μέρος των δελτίων ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ. Οι επιλογές λειτουργούν αθροιστικά και παράγονται 2 ξεχωριστά αποδεικτικά συμμετοχής – 1 για κάθε παιχνίδι.

Παράδειγμα: Σε ένα δελτίο ΤΖΟΚΕΡ, σημειώνεις 5 & 20 & 200 στο πεδίο ΠΡΟΤΟ. Έτσι θα συμμετέχεις στο ΠΡΟΤΟ με 225 συνεχόμενους αριθμούς, ξεκινώντας από τον αρχικό τυχαίο. 

Το κόστος συμμετοχής ανά στήλη (ένας 7ψήφιος αριθμός για 1 κλήρωση) είναι 0,50€.

Αποκλειστικά στα καταστήματα ΟΠΑΠ και online στο opaponline.gr ή στην εφαρμογή Opap Online. 

Η κατάθεση δελτίων γίνεται καθημερινά στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Συγκεκριμένα για τις ημέρες των κληρώσεων (Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή) μπορείς να καταθέσεις το δελτίο σου μέχρι τις 21:30 το βράδυ.

Οι κληρώσεις του ΠΡΟΤΟ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00 το βράδυ περίπου και μεταδίδονται ζωντανά, αποκλειστικά από το ΟΠΑΠ YouTube κανάλι μας, το tzoker.gr και την εφαρμογή ΤΖΟΚΕΡ. 

Κατηγορίες Επιτυχιών

Κατά την κλήρωση, σε κάθε μία από τις 7 σειρές αριθμών προκύπτει ένα ψηφίο, από 0 έως 9, που σχηματίζει έναν 7ψήφιο αριθμό. Υπάρχουν 6 κατηγορίες επιτυχιών.

Κατηγορίες Επιτυχιών Σωστές Προβλέψεις Κέρδος ανά επιτυχία
I
(Όμοιος αριθμός με τον 7ψήφιο κληρωθέντα)
(*)
II 6
(6 πρώτα ψηφία όμοια με τα 6 πρώτα ψηφία του κληρωθέντα) ή
(6 τελευταία ψηφία όμοια με τα 6 τελευταία ψηφία του κληρωθέντα)
25.000€
III 5
(5 πρώτα ψηφία όμοια με τα 5 πρώτα ψηφία του κληρωθέντα) ή
(5 τελευταία ψηφία όμοια με τα 5 τελευταία ψηφία του κληρωθέντα)
2.500€
IV 4
(4 πρώτα ψηφία όμοια με τα 4 πρώτα ψηφία του κληρωθέντα) ή
(4 τελευταία ψηφία όμοια με τα 4 τελευταία ψηφία του κληρωθέντα)
250€
V 3
(3 πρώτα ψηφία όμοια με τα 3 πρώτα ψηφία του κληρωθέντα) ή
(3 τελευταία ψηφία όμοια με τα 3 τελευταία ψηφία του κληρωθέντα)
 
25€
VI 2
(2 πρώτα ψηφία όμοια με τα 2 πρώτα ψηφία του κληρωθέντα) ή
(2 τελευταία ψηφία όμοια με τα 2 τελευταία ψηφία του κληρωθέντα)
 
2€

 

*Στην 1η κατηγορία (Ι) τα κέρδη ανά επιτυχία είναι αμοιβαία, δηλαδή εξαρτώνται από τις στήλες που συγκεντρώθηκαν. Στις υπόλοιπες κατηγορίες (ΙΙ έως VI) τα κέρδη είναι προκαθορισμένα.

Υπολογιστής Κόστους

Επιλογή Αριθμών - Α
Συνεχόμενοι Αριθμοί
Συνεχόμενες Κληρώσεις
Επιλογή Στήλης
Α
έως
Β
έως
Γ
έως
Δ
έως
0 στήλες x 0,50€ = 0,00€

Αποτελέσματα κληρώσεων