Στο παιχνίδι SUPER 3, ανάλογα με το πλήθος των ψηφίων που θέλεις να προβλέψεις, υπάρχουν τρείς διαφορετικοί τύποι παιχνιδιού:

«ΜΕ ΣΕΙΡΑ»

Με το παιχνίδι αυτό προβλέπεις όλα τα ψηφία του τυχερού τριψήφιου αριθμού με την ακριβή σειρά που θα κληρωθούν.

 

«ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ»

Με το παιχνίδι αυτό προβλέπεις όλα τα ψηφία του τυχερού τριψήφιου αριθμού ανεξάρτητα με τη σειρά που θα κληρωθούν.

 

«ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ»

Με το παιχνίδι αυτό προβλέπεις οποιαδήποτε δύο ψηφία του αριθμού και μόνο στη θέση που θα κληρωθούν, σημειώνοντας έναν ή περισσότερους αριθμούς σε δύο από τις τρείς στήλες του πεδίου ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ​​​​​​​

 

«ΕΝΑ ΨΗΦΙΟ»

Με το παιχνίδι αυτό προβλέπεις μόνο ένα ψηφίο του αριθμού στη θέση που θα κληρωθεί, σημειώνοντας έναν ή περισσότερους αριθμούς σε μία μόνο από τις τρεις στήλες του πεδίου ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΙΘΜΩΝ.

 

Μόνο στην επιλογή παιχνιδιού με τριψήφιο αριθμό έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις μαζί τις επιλογές «ΜΕ ΣΕΙΡΑ» και «ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ»