Συστήματα

Έχεις τη δυνατότητα να συμμετέχεις με Συστήματα Πλήρους Ανάπτυξης, επιλέγοντας περισσότερους από 5 αριθμούς (από το πεδίο των 45) ή/και περισσότερους από 1 αριθμό ΤZOKEΡ (από το πεδίο των 20).
Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις παρακάτω:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Πεδίο 45 αριθμών
Επιλέγοντας 7 αριθμούς από το πεδίο των 45 και 1 αριθμό ΤZOKEΡ, δημιουργούνται 21 στήλες.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ
6 6
7 21 
8 56 
9 126 
10 252 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Πεδίο 20 αριθμών ΤZOKEΡ
Επιλέγοντας 5 αριθμούς από το πεδίο των 45 και 10 αριθμούς ΤZOKEΡ, δημιουργούνται 10 στήλες.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ  ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ
2 2
5 5
10 10 
20 20

 

Συνδυασμός Επιλογών
Επιλέγοντας 6 αριθμούς από το πεδίο των 45 και 10 αριθμούς ΤZOKEΡ, δημιουργούνται 60 στήλες.

Σε περίπτωση επιτυχίας με Πλήρες Σύστημα, προκύπτουν πολλαπλές επιτυχίες/κέρδη και στις χαμηλότερες κατηγορίες. Μπορείς να δεις αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω πίνακα: 


Πίνακας συστημάτων πλήρους ανάπτυξης

 

Αν προβλεφθεί σωστά o αριθμός ΤZOKEΡ, τότε όλες οι επιτυχίες που αναγράφονται στις στήλες του παραπάνω πίνακα, εντάσσονται στις κατηγορίες 5+1, 4+1, 3+1, 2+1 ή 1+1. 

Οι επιτυχίες του παραπάνω πίνακα που δίνονται στις στήλες με τις σωστές προβλέψεις 2 και 1 έχουν σημασία μόνο αν έχει προβλεφθεί σωστά ο αριθμός ΤΖΟΚΕΡ.

Τα τυποποιημένα συστήματα του ΤΖΟΚΕΡ σου προσφέρουν τη δυνατότητα να παίξεις με λιγότερες στήλες και χαμηλότερο κόστος σε σχέση με ένα πλήρες σύστημα, επιλέγοντας το ίδιο πλήθος αριθμών. 
Προσφέρονται συνολικά 10 τυποποιημένα συστήματα και παίζονται επιλέγοντας τον αντίστοιχο κωδικό στο πεδίο «Κωδικοί Συστημάτων». Συστήματα

Γιατί να επιλέξω ένα τυποποιημένο σύστημα;

Το σύστημα σου δίνει τη δυνατότητα να αυξήσεις τις πιθανότητες επιτυχίας, συνδυάζοντας περισσότερους αριθμούς. Τα τυπoποιημένα συστήματα αφορούν μόνο το πεδίο των αριθμών (5 από 45), δηλαδή δημιουργούν πεντάδες, οι οποίες στη συνέχεια συνδυάζονται με τους αριθμούς ΤΖΟΚEP που έχεις επιλέξει από το πεδίο των 20 αριθμών. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις «Τυχαία Επιλογή» για να επιλέξεις τους αριθμούς σου.

Κωδικοί Συστημάτων

 • 45
  7 αριθμοί = 5 στήλες 
 • 35
  8 αριθμοί = 6 στήλες 
 • 34
  9 αριθμοί = 9 στήλες 
 • 25
  9 αριθμοί = 30 στήλες 
 • 24
  10 αριθμοί = 14 στήλες 
 • 23
  10 αριθμοί = 51 στήλες 
 • 15
  11 αριθμοί = 22 στήλες 
 • 14
  12 αριθμοί = 38 στήλες 
 • 13
  13 αριθμοί = 54 στήλες 
 • 12
  15 αριθμοί = 118 στήλες 

Παρακάτω μπορείς να βρεις αναλυτικές πληροφορίες για τα Τυποποιημένα Συστήματα. 

Πίνακας τυποποιημένων συστημάτων 

Κωδικός Συστήματος Επιλεγμένοι Αριθμοί Πλήθος Στηλών Ποσοστό 1η Κατ Εγγύηση 2ης Κατ Πλήρης Ανάπτυξη
45 7 5 23,81% 2-3 21
35 8 6 10,71% 1-4 56
34 9 9 7,14% 1-3 126
25 10 30 23,81% 5-7 126
24 10 14 5,56% 1-3 252
23 11 51 20,24% 5-7 252
15 12 22 4,76% 1-2 462
14 13 38 4,80% 1-5 792
13 14 54 4,20% 1-5 1287
12 15 118 3,93% 1-6 3003

 

Ορισμοί 

 
1.    Κωδικός συστήματος: Ο κωδικός του συστήματος που έχεις επιλέξει και πρέπει να σημειώσεις στην αντίστοιχη περιοχή. 
 
2.    Επιλεγμένοι αριθμοί: Το πλήθος των αριθμών που πρέπει να επιλέξεις στην αντίστοιχη περιοχή. 
 
3.    Πλήθος στηλών: Το πλήθος των στηλών (5άρια) που δημιουργεί το σύστημα για την κλήρωση. 
 
4.    Ποσοστό 1ης κατηγορίας: Η πιθανότητα επιτυχίας για το 5άρι, εφόσον οι 5 νικητήριοι αριθμοί ταιριάζουν με αυτούς που έχεις επιλέξει, παίζοντας το συγκεκριμένο σύστημα. 
 
5.    Εγγύηση 2ης κατηγορίας: Τα εγγυημένα 4άρια, εφόσον οι 5 νικητήριοι αριθμοί ταιριάζουν με αυτούς που έχεις επιλέξει, παίζοντας το συγκεκριμένο σύστημα (χωρίς επιτυχία στην κατηγορία 5άρια). 
 
6.    Στήλες Πλήρους Ανάπτυξης: Το πλήθος των στηλών σε περίπτωση που επέλεγες να παίξεις το αντίστοιχο σύστημα πλήρους ανάπτυξης. 
 
Εντοπισμός στηλών συστήματος 
 
Η μείωση των στηλών γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο από το σύστημα καταχώρησης δελτίων και πραγματοποιείται σύμφωνα με τους «Πίνακες Θέσεων Αριθμών» που είναι προκαθορισμένοι και ισχύουν πάντα. 
 Για να εντοπίσεις ποιοι είναι οι συνδυασμοί 5 αριθμών που αντιστοιχούν στο τυποποιημένο σύστημα που έχεις επιλέξει και οι οποίοι συμμετέχουν στην κλήρωση, χρησιμοποιείς τους «Πίνακες Θέσεων Αριθμών»  
 
Παράδειγμα 
 Συμμετοχή με το τυποποιημένο σύστημα 45  
Επιλεγμένοι Αριθμοί: 7 - (4, 10, 22, 25, 32, 38, 44) 
Για να βρεις τις 5άδες με τις οποίες συμμετέχεις στην κλήρωση, τοποθετείς τους 7 αριθμούς σου κατά αύξουσα σειρά στις θέσεις του πίνακα και βλέπεις ποιες είναι οι στήλες που προκύπτουν.  
 
Πίνακας θέσεων αριθμών τυποποιημένου συστήματος 45  

Επιλεγμένοι Αριθμοί: 7  
Στήλες: 5

Επιλεγμένοι Αριθμοί Θέσεις επιλέγμένων αριθμών Στήλες
1 2 3 4 5
4 x x x x  
10 x x x x  
22 x x x   x
25 x x x   x
32 x     x x
38   x   x x
44     x x

x

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ / ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

Προσφέρουν τη δυνατότητα να συνδυάσεις τις επιλογές σου σε 2 έως και 5 περιοχές του δελτίου. 

Το ποσοστό επιτυχίας εξαρτάται από τον αριθμό των ζητουμένων που θα επαληθευτούν σε κάθε περιοχή (είναι 100% εφόσον επαληθευτούν όλα τα ζητούμενα) 

Τα ζητούμενα συμπληρώνονται στο πεδίο «Κωδικοί» κάθε περιοχής. 

Η συμμετοχή με Σύστημα Συνδυασμών είναι πάντα της μορφής ΑxΒ ή ΑxΒxΓ ή ΑxΒxΓxΔ ή ΑxΒxΓxΔxΕ και γίνεται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Η επιλογή αριθμών ΤZOKEΡ (1έως 20), γίνεται υποχρεωτικά στην περιοχή Α
2. Σε κάθε Σύστημα Συνδυασμών θα πρέπει το άθροισμα των ζητουμένων σε όλες τις συμπληρωμένες περιοχές να είναι 5
3. Σε κάθε περιοχή από το πεδίο των 45 αριθμών, συμπληρώνονται διαφορετικοί αριθμοί.
Οι υπόλοιπες περιοχές πέρα των περιοχών ανάπτυξης του συστήματος μένουν υποχρεωτικά κενές.

Περισσότερα για το παιχνίδι

Το ΤΖΟΚΕΡ είναι ένα σύγχρονο παιχνίδι τύχης. Στόχος του είναι η σωστή πρόβλεψη 5 αριθμών (από 45) και 1 αριθμού ΤΖΟΚΕΡ (από 20). Παίζεται είτε με απλές στήλες, είτε με συστήματα (πλήρη, τυποποιημένα ή συνδυασμών).

Υπόδειγμα Δελτίου


 

Όψη Προβλέψεων

 


Όψη Πληροφοριών

Τι Είναι
Μπορείς να συμμετέχεις στο παιχνίδι, παίζοντας με την παρέα σου ομαδικά ένα δελτίο (από 2 έως 25 άτομα). Η αξία του δελτίου επιμερίζεται ισόποσα, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν. 

Το πλήθος των αποδεικτικών που παράγονται θεωρούνται σαν ανεξάρτητες συμμετοχές, μοιράζονται στους συμμετέχοντες και στην περίπτωση κερδών η εξαργύρωση γίνεται ξεχωριστά. Μοναδική προϋπόθεση είναι το πλήθος στηλών του ομαδικού δελτίου όταν διαιρείται με τον αριθμό των συμμετοχών να έχει ως αποτέλεσμα ακέραιο αριθμό.

Πώς Παίζεται (σε 4 απλά βήματα)
1. Επισκέπτεσαι με την παρέα σου ένα κατάστημα ΟΠΑΠ
2. Συμπληρώνεις ένα δελτίο ΤΖΟΚΕΡ με τους αριθμούς που επιθυμείς
3. Καταθέτεις το δελτίο σου, διευκρινίζοντας ότι είναι Ομαδική Συμμετοχή 
4. Μοιράζεις τα αποδεικτικά συμμετοχής μεταξύ σας (1 στον καθένα)

Πλεονεκτήματα 
•    Αυξάνεις τις στήλες

Παίζοντας ένα ομαδικό δελτίο, ενώνεις τις δυνάμεις σου με την παρέα και έτσι όσο περισσότεροι συμμετέχετε τόσο αυξάνονται οι στήλες στο παιχνίδι.

•    Μοιράζεσαι το κόστος

Όταν συμμετέχεις με ομαδικό δελτίο, το κόστος επιμερίζεται ισόποσα στα άτομα που συμμετέχουν (π.χ. 5 συμμετοχές σε ομαδικό δελτίο 20 στηλών , αξίας 20€ σημαίνει κόστος 4€ για το καθένα).

•    Εισπράττεις ξεχωριστά τα κέρδη σου
Σε περίπτωση που το ομαδικό δελτίο κερδίσει, η εξαργύρωση γίνεται ξεχωριστά. Ο κάθε ένας εισπράττει το ποσό που του αναλογεί, με το δικό του αποδεικτικό συμμετοχής, όποτε θέλει.

•    Διασκεδάζεις με την παρέα σου
Το ομαδικό παιχνίδι είναι πάντα πιο διασκεδαστικό, δε συμφωνείς;

Το πεδίο ‘Τυχαία Επιλογή' προσφέρεται σε κάθε περιοχή συμπλήρωσης:

α. Επιλέγοντας μόνο ‘Τυχαία Επιλογή' χωρίς να επιλέξεις αριθμούς, η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει μια απλή στήλη με: 
•    τυχαία επιλογή 5 αριθμών (από το πεδίο των 45) και 
•    1 αριθμό ΤZOKEΡ (από το πεδίο των20)

β. Επιλέγοντας 'Τυχαία Επιλογή' και 1 αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5 από το πεδίο των 45 (π.χ.6) , η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα με:
•    τυχαία επιλογή αριθμών (από το πεδίο των 45), πλήθους ίσου με την επιλογή (στο παράδειγμα είναι 6) και

•    1 τυχαίο αριθμό ΤZOKEΡ (1-20)

γ. Επιλέγοντας 'Τυχαία Επιλογή' και 1 αριθμό ΤZOKEΡ από το πεδίο των 20 αριθμών (πχ το 8) , η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα με:

•   τυχαία επιλογή  5 αριθμών (από το πεδίο των 45) και

•   πλήθος τυχαίων αριθμών ΤZOKEΡ ίσο με την επιλογή (στο παράδειγμα είναι 8)

δ. Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή', έναν αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5 από το πεδίο των 45 (π.χ. 8) και έναν αριθμό στο πεδίο των 20 αριθμών (π.χ. 3), η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα με: 
•    τυχαία επιλογή αριθμών (από το πεδίο των 45) πλήθους ίσου με την επιλογή (στο παράδειγμα είναι 8) και

•    πλήθος τυχαίων αριθμών ΤZOKEΡ ίσο με την επιλογή (στο παράδειγμα είναι 3)

ε. Επιλέγοντας 'Τυχαία Επιλογή' έναν κωδικό Τυποποιημένου Συστήματος (π.χ. 13) και έναν αριθμό ΤZOKEΡ από το πεδίο των 20 (π.χ. 4), η τερματική μηχανή θα δημιουργήσει ένα σύστημα με: 
 •    τυχαία επιλογή αριθμών (από το πεδίο των 45), πλήθους ίσου με αυτό του επιλεγμένου τυποποιημένου συστήματος (στο παράδειγμα είναι 13 αριθμοί) και

•     πλήθος τυχαίων αριθμών ΤZOKEΡ ίσο με την επιλογή (στο παράδειγμα είναι 4)

Σημείωση: O επιλεγμένος αριθμός (από το πεδίο των 20) δηλώνει πλήθος επιθυμητών αριθμών ΤZOKEΡ και όχι συγκεκριμένο αριθμό.

Μπορείς να συμμετέχεις σε έως και 94 συνεχόμενες κληρώσεις (ξεκινώντας από την τρέχουσα) συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά και αφορούν σε όλες τις περιοχές του δελτίου (και στο ΠΡΟΤΟ σε περίπτωση συμμετοχής).

Μπορείς να συμμετέχεις στο παιχνίδι ΠΡΟΤΟ (με έως και 186 συνεχόμενους αριθμούς), συμπληρώνοντας την αντίστοιχη περιοχή στο κάτω μέρος ενός δελτίου ΤΖΟΚΕΡ. 

Οι πολλαπλές επιλογές (1, 5, 10, 20, 50, 100) λειτουργούν αθροιστικά (π.χ. για 125 αριθμούς σημειώνεις 5, 20 και 100)

Σημείωση: Σε περίπτωση συμμετοχής στο ΠΡΟΤΟ μέσω του δελτίου ΤΖΟΚΕΡ,  παράγονται 2 ξεχωριστά αποδεικτικά συμμετοχής – 1 για κάθε παιχνίδι.
 

Το κόστος συμμετοχής ανά στήλη (5 από 45 αριθμοί & 1 ΤZOKEΡ, για 1 κλήρωση) είναι 1,00€.

Αποκλειστικά στα καταστήματα ΟΠΑΠ και online στο opaponline.gr ή στην εφαρμογή Opap Online. 

Η κατάθεση δελτίων γίνεται καθημερινά στα καταστήματα ΟΠΑΠ ή ηλεκτρονικά μέσω του opaponline.gr και του opaponline app. 
Συγκεκριμένα για τις ημέρες των κληρώσεων (Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή), η προθεσμία κατάθεσης δελτίων είναι μέχρι τις 21:30 το βράδυ.

Οι κληρώσεις του TZOKEΡ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00 το βράδυ περίπου και μεταδίδονται ζωντανά, αποκλειστικά από το ΟΠΑΠ ΥouΤube κανάλι μας.

Kατηγορίες Επιτυχιών

Κατηγορίες Επιτυχιών  Σωστές Προβλέψεις  Κέρδος ανά επιτυχία 
Ι  5+1  (*) 
ΙΙ  100.000€ 
ΙΙΙ  4+1  2.500€ 
ΙV  50€ 
3+1  50€ 
VI  2€ 
VII  2+1  2€ 
VIII  1+1  1,5€ 
IΧ  1€ 

 

*Στην 1η κατηγορία (Ι) το κέρδος ανά επιτυχία είναι αμοιβαίο (δηλαδή εξαρτάται από τις στήλες που συγκεντρώθηκαν). Στις υπόλοιπες κατηγορίες (ΙΙ έως VIII) τα κέρδη είναι προκαθορισμένα. 

Σημ: Όταν δεν υπάρχει/ουν νικητής/ές στην πρώτη (I) κατηγορία, τότε το ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση και προστίθεται στο ποσό που μοιράζει η ίδια κατηγορία (ΤΖΑΚΠΟΤ).

Υπολογιστής Κόστους

Επιλογή Αριθμών: Α
Συνεχόμενες Κληρώσεις
Επιλογή Στήλης
Α
Τυχαία Επιλογή
Επαναφορά
Β
Τυχαία Επιλογή
Επαναφορά
Γ
Τυχαία Επιλογή
Επαναφορά
Δ
Τυχαία Επιλογή
Επαναφορά
Ε
Τυχαία Επιλογή
Επαναφορά
ΣΤ
Τυχαία Επιλογή
Επαναφορά
Συνολικό Κόστος
0 στήλες x €1,00 = €0,00

Αποτελέσματα κληρώσεων