Στατιστικά

Εμφανίσεις - Καθυστερήσεις

Εδώ μπορείς να δεις πόσο συχνά εμφανίζονται ή καθυστερούν οι αριθμοί του ΕΧΤRA 5, από την αρχή του παιχνιδιού έως και σήμερα. Χρησιμοποιώντας τις παρακάτω επιλογές, μπορείς να ταξινομήσεις τα στοιχεία που σε ενδιαφέρουν.

Εμφανίσεις - Καθυστερήσεις Θεματικοί

Εδώ μπορείς να δεις πόσο συχνά εμφανίζονται ή καθυστερούν οι αριθμοί του ΕΧΤRA 5, από την αρχή του παιχνιδιού έως και σήμερα. Χρησιμοποιώντας τις παρακάτω επιλογές, μπορείς να ταξινομήσεις τα στοιχεία που σε ενδιαφέρουν.