ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ

Α. Απλή Στήλη

Η ελάχιστη επιλογή είναι μία στήλη (απλή στήλη), επιλέγοντας το σύνολο των αριθμών, που αντιστοιχεί στον επιλεγμένο τύπο παιχνιδιού.

Δυνατότητα Επιλογής Τυχαίων Αριθμών

Το πεδίο ‘Τυχαία Επιλογή' προσφέρεται σε κάθε περιοχή συμπλήρωσης:

Επιλέγοντας ‘ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ' η Τερματική Μηχανή παράγει αντίστοιχο πλήθος τυχαίων αριθμών, για τον τύπο παιχνιδιού που έχει επιλεγεί.

Πολλαπλασιαστής Δελτίου

Ο πολλαπλασιαστής,  πολλαπλασιάζει τις στήλες συμμετοχής και βρίσκεται σε κάθε περιοχή συμπλήρωσης, με επιλογές 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20, οι οποίες λειτουργούν αθροιστικά.

Δυνατότητα Συμμετοχής σε Συνεχόμενες ή / και Μελλοντικές Κληρώσεις

Με το ίδιο δελτίο, μπορείτε να συμμετέχετε σε έως και 400 συνεχόμενες κληρώσεις, ξεκινώντας από την τρέχουσα ή από μελλοντική κλήρωση (έως και 201 κληρώσεις μετά την τρέχουσα), συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Οι επιλογές λειτουργούν αθροιστικά.

Δυνατότητα Ακύρωσης Επιλογών

Επιλέγοντας ‘ΑΚΥΡΟ' σε μια ή περισσότερες περιοχές συμπλήρωσης, η Τερματική Μηχανή αγνοεί τις επιλογές της συγκεκριμένης περιοχής (περιοχών), κατά την αποδοχή του δελτίου. Με αυτό τον τρόπο, μπορείς να παρακάμψεις μια λάθος συμπληρωμένη περιοχή, χωρίς να πετάξεις όλο το δελτίο.