ΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ:
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΕ:
Κατηγορίες επιτυχιών Επιτυχίες
1 Με τη σειρά κλήρωσης
Κέρδη ανά επιτυχία
2 2 όμοια ψηφία σε οποιαδήποτε σειρά
Κέρδη ανά επιτυχία
3 3 διαφορετικά ψηφία σε οποιαδήποτε σειρά
Κέρδη ανά επιτυχία
4 2 οποιαδήποτε ψηφία με την σειρά κλήρωσης
Κέρδη ανά επιτυχία
5 1 οποιοδήποτε ψηφίο με τη σειρά της κλήρωσης
Κέρδη ανά επιτυχία