Συχνές Ερωτήσεις

Διαδικασία Κλήρωσης

Όχι. Το EUROJACKPOT είναι αποκλειστικά διαθέσιμο στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 

Με βάση το δικαίωμα που έλαβε ο ΟΠΑΠ από την Ελληνική Κυβέρνηση, έχει τη δυνατότητα να παρέχει το παιχνίδι στο επίγειο δίκτυο. 

Το ΤΖΟΚΕΡ είναι αποκλειστικό παιχνίδι του ΟΠΑΠ. Το EUROJACKPOT είναι Ευρωπαϊκό παιχνίδι που συμμετέχουν 19 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας). Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή και η προκαθορισμένη ώρα είναι στις 21:15 (την Τρίτη) και στις 21:00 (την Παρασκευή) ώρα Ελλάδος. 


Σημ.: Τυχόν καθυστέρηση της κλήρωσης από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης οφείλεται σε τεχνικούς λόγους συλλογής των στοιχημάτων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν.

Η κλήρωση δεν είναι διαθέσιμη σε live μετάδοση από την κοινοπραξία EUROJACKPOT. Άρα δεν υπάρχει η δυνατότητα να μεταδοθεί από τον ΟΠΑΠ.

Από τις 19:00 που ολοκληρώνεται η κατάθεση δελτίων, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των συμμετοχών από το σύνολο των 19 χωρών που συμμετέχουν. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα: 
α) γίνεται η διεξαγωγή της κλήρωσης 
β) προκύπτει η νικήτρια στήλη και 
γ) ολοκληρώνεται η διαλογή αποτελεσμάτων 

Η σταδιακή εμφάνιση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην σειρά που ο ΟΠΑΠ τα έχει λάβει από την κοινοπραξία. Αμέσως μετά την κλήρωση εμφανίζονται:  

1. η νικητήρια στήλη 
2. οι νικητές Ελλάδας και οι συνολικές επιτυχίες της Ευρώπης  
3. τα κέρδη ανά επιτυχία  
4. το Jackpot ποσό της επόμενης κλήρωσης 

O ΟΠΑΠ ενημερώνει τους παίκτες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα μόνο όταν αυτά είναι επίσημα από την κοινοπραξία. 

Οι συμμετοχές για τις κληρώσεις Τρίτης και Παρασκευής κλείνουν στις 19:00. Το σύστημα για νέες συμμετοχές και έναρξη πληρωμών ανοίγει στις 23:00 το βράδυ. 

ΤΖΑΚΠΟΤ & Νικητές

Σύμφωνα με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΑΠΔ), δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση οποιουδήποτε στοιχείου αφορά τους μεγάλους νικητές, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Ο ΟΠΑΠ σεβόμενος αυτό το δικαίωμα, δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των νικητών. 

Ο αριθμός των νικητών που προκύπτει από κάθε χώρα εξαρτάται από τις συμμετοχές της. Όσο περισσότεροι συμμετέχουν, τόσο πιθανότερο είναι να προκύψουν νικητές από την συγκεκριμένη χώρα. Επομένως, οι χώρες με μεγαλύτερο πληθυσμό από την Ελλάδα είναι πιθανό να έχουν και μεγαλύτερη συμμετοχή στο παιχνίδι, άρα και περισσότερους πιθανούς νικητές. 

Κέρδη

Η πληρωμή κερδών γίνεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, μετά την επίδειξη του αποδεικτικού συμμετοχής ή από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί.  


Σημ.: Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής, αλλοίωσης των στοιχείων ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτηση του αποδεικτικού από το Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα (Κ.Μ.Σ), δεν καταβάλλεται ποσό κέρδους ή άλλη αποζημίωση. 

Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ αλλά και στα γραφεία του ΟΠΑΠ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.  
Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο. 

Η βεβαίωση κερδών (τόσο για την ΟΠΑΠ Α.Ε. όσο και για την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.) χορηγείται κατόπιν σχετικής αίτησης. 
Η διαδικασία υποβολής είναι πλέον ηλεκτρονική. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς το winningscertificates.opap.gr 

Η φορολογία εφαρμόζεται στο κέρδος ανά κλήρωση κάθε δελτίου*, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα φόρου: 

• κέρδος από 0€ έως 100€ - αφορολόγητο  
• κέρδος από 100,01€ έως 200€: φόρος κερδών 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€) 
• κέρδος από 200,01€ έως 500€: φόρος κερδών 5,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€) 
• κέρδος από 500,01€ έως 2.500€: φόρος κερδών 10,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€) 
• κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος κερδών 20,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€) 

*Ανεξάρτητα από το πλήθος των κληρώσεων που συμμετέχει ένα δελτίο, η φορολόγηση εφαρμόζεται στο κέρδος που προκύπτει από την κάθε κλήρωση ξεχωριστά, μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για όλες τις συμμετοχές (κερδίζουσες ή μη) που αφορούν την κλήρωση από την οποία προέκυψε το κέρδος. 

Σημ.: Μετά την περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης, δεν μπορεί να εισπραχθεί οποιοδήποτε κέρδος.