ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΟ

 

Ποιος ακριβώς κάνει την κλήρωση του ΚΙΝΟ;

 

Οι 20 αριθμοί κάθε κλήρωσης παράγονται από σύστημα του ΙΤΥΕ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων) του Πανεπιστημίου Πατρών για λογαριασμό της ΟΠΑΠ ΑΕ. Για περισσότερες πληροφορίες για την λειτουργία των γεννητριών τυχαίων αριθμών, δείτε εδώ

 

Υπάρχουν αριθμοί που βγαίνουν πιο συχνά από άλλους;

 

Το σύστημα του ΙΤΥΕ για την παραγωγή των 20 αριθμών, εξασφαλίζει ότι οι 80 αριθμοί έχουν, σε κάθε κλήρωση ξεχωριστά, την ίδια ακριβώς; πιθανότητα να εμφανιστούν, ανεξάρτητα από το πόσες φορές έχουν ή δεν έχουν εμφανιστεί ιστορικά.

 

O ΟΠΑΠ γνωρίζει τους αριθμούς που έχουν παιχτεί σε κάθε κλήρωση και κληρώνει τους αριθμούς που παίζονται λιγότερο;

 

Οι 20 αριθμοί κάθε κλήρωσης παράγονται από σύστημα του ΙΤΥΕ του Πανεπιστημίου Πατρών για λογαριασμό της ΟΠΑΠ ΑΕ, με τα δελτία που συμμετέχουν σε κάθε κλήρωση να καταχωρούνται μέσω των τερματικών των πρακτορείων στο Μηχανογραφικό Κέντρο της ΟΠΑΠ και την κλήρωση να πραγματοποιείται αποκλειστικά από το σύστημα ηλεκτρονικών κληρώσεων που έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί από το ΙΤΥΕ.Tο σύστημα που παράγει τους νικητήριους αριθμούς δεν έχει την δυνατότητα να γνωρίζει ποια δελτία έχουν παιχτεί σε κάθε κλήρωση και ποια είναι τα προγνωστικά τους. Επιπλέον δικλίδα ασφαλείας στην απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος αποτελεί η Ειδική Επιτροπή (που ορίζεται από τα υπουργεία Οικονομικών και Πολιτισμού), η οποία ελέγχει και πιστοποιεί ότι δεν υπάρχει καμία παρέμβαση στους αριθμούς της κλήρωσης, στα δελτία που κατατίθενται, όπως και στις νικητήριες στήλες κάθε κλήρωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την "Διαδικασία Κληρώσεων του ΚΙΝΟ", δείτε εδώ

 

To σύστημα επεξεργάζεται τι έχει παιχτεί για να βγάλει τους αριθμούς που παίζονται λιγότερο;

 

Δείτε την απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση

 

Γιατί οι κληρώσεις ξεκινάνε 10 -15 δευτερόλεπτα μετά το κλείσιμο του πενταλέπτου που επιτρέπεται ο στοιχηματισμός;

 

Τα αποτελέσματα κάθε κλήρωσης παράγονται ακριβώς μετά τη λήξη του στοιχηματισμού της κλήρωσης. Η παραγωγή των αποτελεσμάτων προηγείται πάντοτε της μετάδοσής τους στις οθόνες των πρακτορείων, λόγω των προδιαγραφών του συστήματος μετάδοσης. Ο πράκτοράς έχει στην διάθεσή του την νικητήρια 20άδα στην οθόνη του αμέσως μετά το κλείσιμο του πεντάλεπτου, ενώ ο παίχτης μπορεί να ελέγξει αν η απόδειξη του κερδίζει ακόμα και πριν την έναρξη της μετάδοσης, καθώς το σύστημα έχει ήδη ενημερωθεί για την νικητήρια 20άδα.

 

Πώς εισπράττω τα κέρδη μου; Παραλαμβάνω απόδειξη; Πώς δικαιολογώ τα κέρδη μου;

 

Για πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές και τις βεβαιώσεις κερδών, δείτε εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες για τους όρους χρήσης του παιχνιδιού.δείτε εδώ

 

Ποια είναι η φορολογία κερδών στο ΚΙΝΟ; Τι παρακρατεί το κράτος ως φόρο στο ΚΙΝΟ;

 

Η φορολογία των κερδών εξαρτάται από το ύψος του ποσού που κερδίζεται αφού αφαιρεθεί από αυτό το κόστος του δελτίου που κερδίζει. Συγκεκριμένα:

Κέρδος δελτίου* 0,00€-100,00€: δεν υπάρχει φορολογία
Κέρδος δελτίου* 100,01€-200,00€: επιβάλλεται φόρος κερδών 2,5% για το σύνολο του ποσού που υπερβαίνει τα 100€
Κέρδος δελτίου* 200,01€-500,00€: επιβάλλεται φόρος κερδών 5,0% για το σύνολο του ποσού που υπερβαίνει τα 200€
Κέρδος δελτίου* 500,01 € και άνω: επιβάλλεται φόρος κερδών 7,5% για το σύνολο του ποσού που υπερβαίνει τα 500€

* ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του δελτίου

 

Γιατί δεν παρουσιάζονται νικητές στο ΚΙΝΟ;

 

Το πλήθος των στηλών που κερδίζουν ανά τύπο παιχνιδιού (1 έως 12) αναγράφεται στο site της ΟΠΑΠ ΑΕ. Επιπλέον, στις οθόνες Στατιστικών ΚΙΝΟ στα πρακτορεία προβάλλεται ένα πλήθος πληροφοριών που αφορά στα κέρδη του ΚΙΝΟ. Σε περιπτώσεις πολύ μεγάλων ποσών (από 50.000€ και πάνω), γίνεται αναφορά σε ειδικές οθόνες στα πρακτορεία, ενώ το τυχερό πρακτορείο, το κόστος και ο τρόπος συμμετοχής του δελτίου, δημοσιεύονται με Δελτίο Τύπου. Η ΟΠΑΠ ΑΕ σέβεται το δικαίωμα που έχουν οι παίκτες να μην δημοσιοποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο αφορά μικρούς ή μεγάλους νικητές. Η ΟΠΑΠ ΑΕ αναγνωρίζει πως το δελτίο βρίσκεται στην κυριότητα του παίκτη, άρα και στην διακριτική του ευχέρεια να το χειριστεί όπως ο ίδιος κρίνει, επιλέγοντας αν επιθυμεί να μην δημοσιοποιήσει στοιχεία του.

 

Πώς γίνεται να παίζω με 12 αριθμούς ή με 6 αριθμούς ή με 2 αριθμούς με το ίδιο κόστος (0,5€) ανά στήλη;

 
Η ιδιαιτερότητα του ΚΙΝΟ σε σχέση με τα περισσότερα παιχνίδια αριθμών είναι ότι δεν περιορίζει τον παίχτη στον τρόπο συμπλήρωσης, καθώς του δίνει την δυνατότητα να συμπληρώσει από 1 έως 12 νούμερα (με το ίδιο ποντάρισμα) και να ορίσει έτσι ο ίδιος πόσους από τους 20 αριθμούς κάθε κλήρωσης ζητάει να βρει και τι ποσά διεκδικεί να κερδίσει. Ανάλογα με το πόσα νούμερα ζητάει ο παίκτης να βρει, προσαρμόζονται και οι συντελεστές απόδοσης που διεκδικεί. Το ύψος των συντελεστών απόδοσης - με τη σειρά του - σχετίζεται με την πιθανότητα που έχει να προκύψει ο ανάλογος συνδυασμός επιτυχιών. Έτσι αν ο παίκτης ζητήσει 3 από τους 20 αριθμούς της κλήρωσης (παιχνίδι 3) η απόδοσή του μπορεί να φτάσει το 25 (25 φορές το ποντάρισμα) για 3 στα 3. Ομοίως, αν ζητήσει 7 αριθμούς (παιχνίδι 7), τότε η απόδοσή του φτάνει μέχρι το 5.000 (5.000 φορές το ποντάρισμά) με 7 στα 7. Στην ίδια περίπτωση, με 3 στα 7 ο συντελεστής απόδοσης είναι "1". Αν, τέλος, ζητήσει 12 αριθμούς (παιχνίδι 12), η απόδοση φτάνει στο 500.000 (500.000 φορές το ποντάρισμα*) με 12 στα 12 αλλά αν βρεθούν μόνο 3 αριθμοί, (3 στα 12) δεν κερδίζει.
Στον παρακάτω πίνακα περιγράφουμε συνοπτικά, τι αλλάζει στις αποδόσεις και στο πλήθος των συνδυασμών που κερδίζουν για κάθε ένα από τα 12 παιχνίδια του ΚΙΝΟ.
Με πόσα νούμερα παίζω? Πόσα πρέπει να βρω για να κερδίσω? Τι μπορώ να κερδίσω με το ελάχιστο ποντάρισμα (με 0,5€)
>με 1 >μόνο 1 >1,25 €
>με 2 >1 ή 2 >έως 2,5€
>με 3 >2 ή 3 >έως 12,5€
>με 4 >από 2 και πάνω >έως 50€
>με 5 >από 3 και πάνω >έως 225€
>με 6 >από 3 και πάνω >έως 800€
>με 7 >από 3 και πάνω >έως 2.500€
>με 8 >τουλάχιστον 4 >έως 7.500€
>με 9 >τουλάχιστον 4 >έως 20.000€
>με 10 >από 5 μέχρι 10 ή και κανένα >έως 50.000€
>με 11 >από 5 μέχρι 11 ή και κανένα >έως 250.000€
>με 12 >από 6 μέχρι 12 ή και κανένα >έως 500.000€
*Για τους ειδικούς όρους που αφορούν τα κέρδη των παιχνιδιών 9, 10, 11 και 12 συμβουλευτείτε τα δελτία του ΚΙΝΟ ή δείτε τον Πίνακα Αποδόσεων
 

Τι συμβαίνει σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος; Έχετε εφεδρικά συστήματα ή τυχαία κάποιος από τον ΟΠΑΠ επιλέγει κάποιους αριθμούς μέχρι να επιδιορθωθεί η βλάβη;

 

Επειδή η συνεχής και απρόσκοπτη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών κληρωτίδων του ΚΙΝΟ αποτελεί τη μέγιστη προτεραιότητα για την ΟΠΑΠ, όλοι οι servers είναι τεχνολογίας redundant που σημαίνει ότι σε περίπτωση που ο πρωτεύων server βγει εκτός λειτουργίας για οποιονδήποτε λόγο, υπάρχει ένας όμοιος δευτερεύων server έτοιμος να αναλάβει τη λειτουργία του πρωτεύοντος.

 

Τι είναι το ΚΙΝΟ BONUS;

 

To ΚΙΝΟ BONUS είναι ένας μηχανισμός του ΚΙΝΟ που προσφέρει τη δυνατότητα για μεγαλύτερες αποδόσεις και κέρδη σε περισσότερους συνδυασμούς επιτυχιών. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.