Συχνές Ερωτήσεις

Διαδικασία Κλήρωσης

Οι κληρώσεις του ΚΙΝΟ πραγματοποιούνται κάθε 5 λεπτά, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρού και τις 7 ημέρες την εβδομάδα.

Ναι. Μπορείς να παίξεις μέσω της σελίδας opaponline.gr ή κατεβάζοντας την εφαρμογή OPAP Online για κινητά.

Αναλυτικές πληροφορίες, μπορείς να βρεις παρακάτω: 

Οι κληρώσεις του ΚΙΝΟ πραγματοποιούνται κάθε 5 λεπτά, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρού και τις 7 ημέρες την εβδομάδα.

Σε κάθε κλήρωση προκύπτουν 20 αριθμοί από το 1 έως το 80. Οι 20 αυτοί αριθμοί παράγονται από ηλεκτρονική γεννήτρια τυχαίων αριθμών.

Τα αποτελέσματα των κληρώσεων μεταδίδονται στις οθόνες των πρακτορείων ΟΠΑΠ και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας.

 

Η ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΛΗΤΗ


Η ΟΠΑΠ ΑΕ εγγυάται ότι οι 20 αριθμοί που προκύπτουν σε κάθε μία από τις 288 καθημερινές κληρώσεις του ΚΙΝΟ είναι 100% τυχαίοι.

Αυτή η εγγύηση προκύπτει μέσω της αυστηρής διαδικασίας που προβλέπεται και επιβάλλεται διεθνώς για όλα τα συστήματα που αφορούν γεννήτριες παραγωγής τυχαίων αριθμών.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία αυτή έχει ως εξής:

  • Οι 20 αριθμοί κάθε κλήρωσης παράγονται από σύστημα παραγωγής τυχαίων αριθμών ανεξάρτητου φορέα που έχει αναπτυχθεί ειδικά για τις ανάγκες του ΚΙΝΟ της ΟΠΑΠ ΑΕ. Το σύστημα αυτό έχει κατασκευαστεί, και συντηρείται από το ΙΤΥΕ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων) του Πανεπιστημίου Πατρών και εξασφαλίζει, όχι μόνο την τυχαιότητα των κληρώσεων, αλλά και την ακεραιότητα της όλης διαδικασίας.
  • Αποτελείται από συστοιχίες servers οι οποίοι εγγυώνται την απρόσκοπτη λειτουργία του. Ο αλγόριθμος παραγωγής των νικητήριων αριθμών κάθε κλήρωσης του ΚΙΝΟ (Random Generation of Numbers), έχει σχεδιαστεί από το ΙΤΥE με βάση τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και είναι σημείο αναφοράς για τις RNG.
  • Επιπλέον, το ΙΤΥΕ είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο των γεννητριών τυχαίων αριθμών (RNG) και να παρέχει κάθε τετράμηνο στην ΟΠΑΠ, πιστοποιήσεις από Πανεπιστήμια του εξωτερικού που να βεβαιώνουν την διαρκή εγκυρότητα του όλου συστήματος.
  • Η πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικών κληρώσεων του ΚΙΝΟ επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ΙΤΥΕ και πάντα με συνοδεία μέλους της ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου του ν.2843/2000, η οποία ορίζεται από τους υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού.
  • Με το πέρας της προθεσμίας συμμετοχής σε κάθε κλήρωση, το αρχείο που περιέχει όλα τα δελτία που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη κλήρωση κλειδώνει με κωδικό (κλειδάριθμο) που παράγεται αυτόματα. Μέλος της ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου (στο τέλος κάθε μέρας) επιβεβαιώνει την ύπαρξη του σωστού κλειδαρίθμου για τα αρχεία κάθε κλήρωσης και πιστοποιεί ότι δεν υπάρχει κανενός είδους παρέμβαση στα αρχεία των δελτίων της κλήρωσης μετά την λήξη των συμμετοχών («Διαδικασία ασφάλισης συμμετεχόντων δελτίων»*).
  • Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται και για το αρχείο των νικητών. Μόλις επιβεβαιωθεί η νικήτρια στήλη, το αρχείο των νικητών κάθε κλήρωσης κλειδώνει με αυτόματο κλειδάριθμο ο οποίος (στο τέλος της ημέρας) επιβεβαιώνεται από μέλος της ειδικής επιτροπής ελέγχου που – με τη σειρά του – πιστοποιεί ότι δεν υπάρχει κανενός είδους παρέμβαση στα αρχεία των νικητών που προέκυψαν από κάθε κλήρωση. («Διαδικασία Ασφάλισης Κερδιζόντων δελτίων» **)
  • Στο τέλος κάθε κλήρωσης, παράγονται από τις ηλεκτρονικές κληρωτίδες οι νικητήριοι αριθμοί της κλήρωσης. Το αρχείο με τους νικητήριους αριθμούς ανεβαίνει σε έναν server από τον οποίο τους ‘διαβάζει' το Μηχανογραφικό Κέντρο της ΟΠΑΠ. Η επικοινωνία είναι μονόδρομη. Το Μ/Κ μπορεί μόνο να ‘διαβάσει' από τον συγκεκριμένο server και όχι να ‘γράψει'. Αυτό σημαίνει ότι το Μηχανογραφικό Κέντρο της ΟΠΑΠ ΑΕ δεν έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το σύστημα του ΙΤΥΕ που παράγει τους τυχαίους αριθμούς της κλήρωσης αλλά ούτε και να επέμβει στα αρχεία των δελτίων που κατατέθηκαν πριν την κλήρωση και στα αρχεία των νικητών που προέκυψαν μετά την κλήρωση. Επειδή η ώρα που το σύστημα πρέπει να ανεβάσει τους νικητήριους αριθμούς στον server είναι κρίσιμη, για αυτό το λόγο το ρολόι του συστήματος είναι συγχρονισμένο με GPS.
  • Επειδή η συνεχής και απρόσκοπτη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών κληρωτίδων του ΚΙΝΟ είναι μέγιστη προτεραιότητα για την ΟΠΑΠ, όλοι οι servers είναι τεχνολογίας redundant που σημαίνει ότι σε περίπτωση που ο πρωτεύων server τεθεί εκτός λειτουργίας για οποιονδήποτε λόγο, υπάρχει ένας όμοιος δευτερεύων server έτοιμος να αναλάβει τη λειτουργία του πρωτεύοντος.

* «Διαδικασία Ασφάλισης Συμμετεχόντων δελτίων»: Με τη λήξη του χρόνου στοιχηματισμού κάθε κλήρωσης, το κεντρικό σύστημα σταματά αυτόματα να δέχεται δελτία για την συγκεκριμένη κλήρωση και προχωρά στον υπολογισμό κλειδαρίθμου (hash key) ηλεκτρονικής υπογραφής των δεδομένων. Ο κλειδάριθμος αυτός αποτελεί το ηλεκτρονικό κλείδωμα των μέχρι στιγμής συμμετεχόντων δελτίων από κάθε τερματικό και παράγεται κάνοντας χρήση ενός ειδικού αλγόριθμου που παίρνει ως είσοδο τα μέχρι στιγμής επικυρωμένα δελτία και συναλλαγές. Επιπλέον, στον υπολογισμό των κλειδαρίθμων συμμετέχουν και δύο (2) κλειδιά, που έχουν εισαχθεί από ισάριθμα άτομα της Επιτροπής Ελέγχου. Τα εισαχθέντα κλειδιά χρησιμοποιούνται μέχρι την τροποποίηση τους για όλους τους κλειδαρίθμους που υπολογίζονται στο κεντρικό σύστημα. Κατά την διαδικασία της επαλήθευσης, ο κλειδάριθμος θα επαληθευθεί μόνο εάν εισαχθούν τα ίδια κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον υπολογισμό του. O αλγόριθμος ο οποίος έχει επιλεγεί και χρησιμοποιείται στη παραγωγή των κλειδαρίθμων είναι ο MD5 (Knuth) στην παραλλαγή που παράγει κλειδάριθμους μήκους 64 bits. Το μήκος αυτό των παραγόμενων κλειδαρίθμων καθιστά μηδενική την πιθανότητα αλλοίωσης των δεδομένων χωρίς η τελευταία να γίνει αντιληπτή από τη διαδικασία της επαλήθευσης. Κάθε φορά που ικανοποιείται η συγκεκριμένη συνθήκη εκτέλεσης της διαδικασίας παραγωγής κλειδαρίθμων παράγεται ένας κλειδάριθμος ο οποίος αποτελεί το ηλεκτρονικό κλείδωμα όλων των δελτίων που έχουν παιχθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή στο σύστημα. Καθώς ολοκληρώνεται η παραγωγή του κλειδάριθμου, από την παραπάνω διαδικασία, μια διεργασία του κεντρικού συστήματος αναλαμβάνει να ενημερώσει με ασφαλή και απρόσβλητο τρόπο μια απομακρυσμένη διεργασία που εκτελείται σε δύο ανεξάρτητα και αυτόνομα υπολογιστικά μηχανήματα (PCs) που βρίσκονται εγκατεστημένα στο χώρο της Επιτροπής Ελέγχου. Σε κάθε υπολογιστή εκτελείται μία ειδική εφαρμογή η οποία αποθηκεύει στον σκληρό δίσκο τα δεδομένα που παραλαμβάνονται από το κεντρικό σύστημα και εκτυπώνει του αντίστοιχους κλειδάριθμους. Με αυτό τον τρόπο, η ηλεκτρονική υπογραφή των δεδομένων (συμμετέχοντα δελτία) του κεντρικού συστήματος έχει αποθηκευτεί και εκτυπωθεί σε απομακρυσμένο, μη προσβάσιμο και διαβαθμισμένο χώρο.

** «Διαδικασία Ασφάλισης Κερδιζόντων δελτίων» : Με την εισαγωγή της νικήτριας στήλης για κάποια κλήρωση και την ολοκλήρωση της αντίστοιχης διαλογής στο κεντρικό σύστημα, το τελευταίο προχωρά στην παραγωγή κλειδαρίθμου, ο οποίος αποτελεί το ηλεκτρονικό κλείδωμα των κερδιζόντων στηλών. Και στην περίπτωση αυτή γίνεται χρήση αντίστοιχου ειδικού αλγόριθμου, όπως για το ηλεκτρονικό κλείδωμα των συμμετεχόντων δελτίων. Επιπλέον, στον υπολογισμό των κλειδαρίθμων συμμετέχουν και δύο (2) κλειδιά, που έχουν εισαχθεί από ισάριθμα άτομα της Επιτροπής Ελέγχου Τα εισαχθέντα κλειδιά χρησιμοποιούνται μέχρι την τροποποίηση τους για όλους τους κλειδαρίθμους που υπολογίζονται στο κεντρικό σύστημα. Κατά την διαδικασία της επαλήθευσης, ο κλειδάριθμος δεν θα επαληθευτεί εάν δεν εισαχθούν τα ίδια κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον υπολογισμό. Καθώς ολοκληρώνεται η παραγωγή του κλειδάριθμου, από την παραπάνω διαδικασία, μια εφαρμογή του κεντρικού συστήματος αναλαμβάνει να ενημερώσει με ασφαλή και απρόσβλητο τρόπο μια απομακρυσμένη εφαρμογή που εκτελείται σε δύο ανεξάρτητα και αυτόνομα υπολογιστικά μηχανήματα (PCs) που βρίσκονται εγκατεστημένα στο χώρο της Επιτροπής Ελέγχου. Σε κάθε υπολογιστή εκτελείται μία ειδική εφαρμογή η οποία αποθηκεύει στον σκληρό δίσκο τα δεδομένα που παραλαμβάνονται από το κεντρικό σύστημα και εκτυπώνει του αντίστοιχους κλειδάριθμους. Με αυτό τον τρόπο, η ηλεκτρονική υπογραφή των δεδομένων (κερδίζοντες στήλες) του κεντρικού συστήματος έχει αποθηκευτεί και εκτυπωθεί σε απομακρυσμένο, μη προσβάσιμο και διαβαθμισμένο χώρο. Ο χώρος στον οποίο βρίσκονται οι ηλεκτρονικές κληρωτίδες του ΚΙΝΟ είναι διαβαθμισμένος και η πρόσβαση στους τεχνικούς του ΙΤΥΕ (που έχει την ευθύνη για την συντήρησή τους) γίνεται υποχρεωτικά παρουσία μέλους της Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου που διαθέτει το κλειδί/κάρτα για την πρόσβαση στο χώρο.

Ο αριθμός ΚΙΝΟ BONUS προκύπτει τυχαία από τους 20 αριθμούς κάθε κλήρωσης του ΚΙΝΟ, μέσω ενός μαθηματικού τύπου (αλγορίθμου), ο οποίος διαθέτει πιστοποίηση συμμόρφωσης από τον Οργανισμό Πιστοποίησης GLI Europe B.V (Αρ.αδειας ΕΕΕΠ: HGC-000003-TLB).

Το σύστημα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) εξασφαλίζει ότι οι 80 αριθμοί έχουν, σε κάθε κλήρωση ξεχωριστά, την ίδια ακριβώς πιθανότητα να εμφανιστούν, ανεξάρτητα από το πόσες φορές έχουν ή δεν έχουν εμφανιστεί ιστορικά.

Όχι. Τα δελτία που συμμετέχουν σε κάθε κλήρωση καταχωρούνται, μέσω των τερματικών μηχανών, στο μηχανογραφικό κέντρο του ΟΠΑΠ και η κλήρωση πραγματοποιείται αποκλειστικά από το σύστημα ηλεκτρονικών κληρώσεων.
Έτσι δεν υπάρχει η δυνατότητα να γνωρίζει ποια δελτία έχουν παιχτεί σε κάθε κλήρωση και ποια είναι τα προγνωστικά τους. 

Τα αποτελέσματα παράγονται ακριβώς μετά τη λήξη του στοιχηματισμού για την κλήρωση, αλλά μεταδίδονται λίγα δευτερόλεπτα αργότερα στις οθόνες των καταστημάτων, λόγω προδιαγραφών του συστήματος μετάδοσης. 
Μπορείς να ελέγξεις αν το αποδεικτικό συμμετοχής σου κερδίζει, ακόμα και πριν την έναρξη της μετάδοσης, καθώς το σύστημα έχει ήδη ενημερωθεί για την νικητήρια 20άδα.

Νικητές & Κέρδη

Η πληρωμή κερδών γίνεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, μετά την επίδειξη του αποδεικτικού συμμετοχής ή από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί. 
Σημ: Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής, αλλοίωσης των στοιχείων ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτηση του αποδεικτικού από το Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα (Κ.Μ.Σ), δεν καταβάλλεται ποσό κέρδους ή άλλη αποζημίωση.

Η βεβαίωση κερδών (τόσο για την ΟΠΑΠ Α.Ε. όσο και για την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.) χορηγείται κατόπιν σχετικής αίτησης.
Η διαδικασία υποβολής είναι πλέον ηλεκτρονική. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς το winningscertificates.opap.gr 

Η φορολογία εφαρμόζεται στο κέρδος ανά κλήρωση κάθε δελτίου*, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα φόρου:

• κέρδος από 0€ έως 100€ - αφορολόγητο 
• κέρδος από 100,01€ έως 200€: φόρος κερδών 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
• κέρδος από 200,01€ έως 500€: φόρος κερδών 5,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
• κέρδος από 500,01€ έως 2.500€: φόρος κερδών 10,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
• κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος κερδών 20,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)

*Aνεξάρτητα από το πλήθος των κληρώσεων που συμμετέχει ένα δελτίο, η φορολόγηση εφαρμόζεται στο κέρδος που προκύπτει από την κάθε κλήρωση ξεχωριστά, μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για όλες τις συμμετοχές (κερδίζουσες ή μη) που αφορούν την κλήρωση από την οποία προέκυψε το κέρδος.

Σημ: Μετά την περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης, δεν μπορεί να εισπραχθεί οποιοδήποτε κέρδος.

Οι επιτυχίες για κάθε τύπο παιχνιδιού, παρουσιάζονται αναλυτικά στην ενότητα Κληρώσεις & Αποτελέσματα επιλέγοντας «Διαλογή». 
Επίσης στις οθόνες στατιστικών ΚΙΝΟ, μπορείς να δεις τους μεγάλους νικητές ανά κλήρωση (με κέρδη μεγαλύτερα των 5.000€).

Ναι. Στο ΚΙΝΟ υπάρχει αυτή τη δυνατότητα αφού όλα τα παιχνίδια (1 έως 12) έχουν το ίδιο κόστος, αλλά διαφορετικούς συντελεστές απόδοσης για κάθε κατηγορία επιτυχιών τους.

Παραδείγματα: 

α) Με επιλογή 3 από 20 αριθμούς (παιχνίδι 3), η απόδοσή είναι 25, για 3 στα 3. 

β) Με επιλογή 7 αριθμών (παιχνίδι 7), η απόδοσή είναι 5.000, για 7 στα 7. Στην ίδια περίπτωση, για 3 στα 7 ο συντελεστής απόδοσης είναι 1.

γ) Με επιλογή 12 αριθμών (παιχνίδι 12), η απόδοση είναι 500.000, για 12 στα 12, 
αλλά αν βρεθούν μόνο 3 αριθμοί (3 στα 12) το δελτίο δεν κερδίζει.

Περισσότερα μπορείς να δεις στην ενότητα Πίνακας Αποδόσεων.

Πλέον επιβραβεύεσαι σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να περιμένεις!

Όλα ακούγονται πιθανά ακόμα και όταν οι επιβραβεύσεις είναι απίθανες!

Περισσότερα

Nέα εφαρμογή OPAP Store

Η εμπειρία σου στα καταστήματα ΟΠΑΠ άλλαξε!

Περισσότερα