Συχνές Ερωτήσεις

Γενικές

Είναι ένα νέο παιχνίδι από τον ΟΠΑΠ. Ένας εικονικός τροχός γυρίζει και κληρώνει έναν αριθμό ή σύμβολο, που αποτελεί το νικητήριο αποτέλεσμα. Ο τροχός περιέχει 24 αριθμούς, από το 1 έως το 24, χωρισμένους σε 3 ίσες χρωματικές ζώνες αλλά και 3 ίδια σύμβολα. Σε κάθε περιστροφή του τροχού, ο σταθερός δείκτης ορίζει το νικητήριο αποτέλεσμα.

Μπορείς να συμμετέχεις συμπληρώνοντας το ειδικά διαμορφωμένο δελτίο Powerspin στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Τo αποτέλεσμα κάθε κλήρωσης προκύπτει από μία πιστοποιημένη Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών (RNG).

Με τα συστήματα πλήρους ανάπτυξης έχεις τη δυνατότητα να παίξεις περισσότερους αριθμούς από τον τύπο παιχνιδιού που έχεις επιλέξει. Έτσι αυξάνεται ο αριθμός των στηλών με τις οποίες συμμετέχεις σε μια κλήρωση, άρα και οι πιθανότητες επιτυχίας. 
Περισσότερα μπορείς μάθεις στον αναλυτικό πίνακα στηλών
 

Κέρδη

Η πληρωμή γίνεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, μετά την επίδειξη του αποδεικτικού συμμετοχής ή από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί. 
Σημ: Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής, αλλοίωσης των στοιχείων ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτηση του αποδεικτικού από το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (Κ.Π.Σ), δεν καταβάλλεται ποσό κέρδους ή άλλη αποζημίωση.
 

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 1.000.000€ ανά συμμετοχή, είτε αυτή περιέχει έναν είτε πολλούς συνδυασμούς, εκτός εάν άλλως ορίζεται και αναφέρεται στο πρόγραμμα σχετικά με συγκεκριμένους τύπους στοιχημάτων ή ομάδες γεγονότων.

Κατά την πληρωμή των κερδών, παρακρατείται άμεσα από τον ΟΠΑΠ ο φόρος που αναλογεί, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Σημ: Μετά την περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κλήρωσης, δεν μπορεί να εισπραχθεί οποιοδήποτε κέρδος.
 

Η βεβαίωση κερδών (τόσο για την ΟΠΑΠ Α.Ε. όσο και για την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.) χορηγείται κατόπιν σχετικής αίτησης.
Η διαδικασία υποβολής είναι πλέον ηλεκτρονική. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς το winningscertificates.opap.gr