ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ - ΚΕΡΔΗ

 

 

 

*Στην κατηγορία Ι τα κέρδη ανά επιτυχία είναι αμοιβαία, που σημαίνει ότι εξαρτώνται από τις στήλες που συγκεντρώθηκαν, ενώ στις κατηγορίες ΙΙ έως και V τα κέρδη είναι προκαθορισμένα.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ