Από το σύνολο των 80 αριθμών (από το 1 έως το 80), έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε από 1 έως και 12 αριθμούς,πουαντιστοιχούν σε 12 διαφορετικούς τύπους παιχνιδιού.

Κάθε τύπος αποτελεί ένα ανεξάρτητο παιχνίδι ,με τις δικές του κατηγορίες νικητών και τους δικούς του συντελεστές κέρδους.  Κάθε περιοχή συμμετέχει σε ένα και μόνο τύπο παιχνιδιού και με μία απλή συμμετοχή, η οποία είναι δυνατόν να παιχθεί περισσότερες από μία φορές, με τη χρήση πολλαπλασιαστή.