Σε τι στοιχηματίζεις;

Τόσο για τις πραγματικές κυνοδρομίες στις οποίες συμμετέχουν 6 σκυλιά όσο και για τις εικονικές στις οποίες συμμετέχουν 8 σκυλιά, μπορείς να παίξεις τους ακόλουθους τύπους στοιχημάτων:

· Νικητής (Ν): Ο παίκτης προβλέπει τον νικητή του αγώνα. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων για τη διεξαγωγή του «Νικητή» είναι 4.

· Νικητής – Αμειβόμενος: Ο παίκτης προβλέπει τον συμμετέχοντα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση ή σε αμειβόμενη θέση. Ο συγκεκριμένος στοιχηματισμός είναι συνδυασμός του «Νικητή» και του «Αμειβόμενου», πρόκειται δηλαδή για διπλό στοιχηματισμό. Αυτό σημαίνει ότι εάν ο συμμετέχων, που επέλεξε ο παίκτης τερματίσει στην πρώτη θέση, τότε ο παίκτης λαμβάνει το αναλογούν κέρδος τόσο για τον «Νικητή», όσο και για την αμειβόμενη πρώτη θέση, ενώ εάν ο συμμετέχων επιλογής του παίκτη τερματίσει στην δεύτερη ή την τρίτη θέση, τότε λαμβάνει το αναλογούν κέρδος για την αμειβόμενη δεύτερη ή τρίτη θέση. Οι αμειβόμενες θέσεις για αγώνες με έξι (6) συμμετέχοντες είναι οι δύο πρώτες, ενώ για αγώνες με οκτώ (8) συμμετέχοντες είναι οι τρεις πρώτες. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων για τη διεξαγωγή του «Νικητή-Αμειβόμενου» είναι 5.

·  Φορκάστ: Ο παίκτης προβλέπει ποιοι από τους συμμετέχοντες θα καταλάβουν την πρώτη και δεύτερη θέση, με ακριβή σειρά, σε έναν αγώνα. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων για τη διεξαγωγή του «Φορκάστ» είναι 4.

· Τρικάστ: Ο παίκτης προβλέπει ποιοι από τους συμμετέχοντες θα καταλάβουν την πρώτη,  δεύτερη και τρίτη θέση, με ακριβή σειρά, σε έναν αγώνα. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων για τη διεξαγωγή του «Τρικάστ» είναι 5.

· Τρίο:Ο παίκτης προβλέπει τους τρεις πρώτους τερματίσαντες σε έναν αγώνα ανεξαρτήτως της σειράς άφιξης. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων για τη διεξαγωγή του «Τρίο» είναι 5.Ο νέος τύπος στοιχηματισμού ΤΡΙΟ συνδυάζεται μόνο με την επιλογή ΟΛΕΣ

 

Προσφερόμενοι Τρόποι Συμμετοχής

Ο παίκτης έχει την δυνατότητα να συμμετέχει στο παιχνίδι με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

·   Συμμετοχή σε τρέχουσα κυνοδρομία

  Ως τρέχουσα ορίζεται η κυνοδρομία (α) για την οποία στο Κ.Μ.Σ. υπάρχουν τρέχουσες αποδόσεις, δηλ. αποδόσεις άλλες πλην των εγγυημένων και (β) εμφανίζεται με τις τρέχουσες αποδόσεις στην δεξιά πλευρά της οθόνης "MonitorGames". Σημειώνεται, ότι ενδέχεται να είναι διαθέσιμες για στοιχηματισμό με τρέχουσες αποδόσεις και άλλες κυνοδρομίες εκτός της τρέχουσας, ωστόσο ως τρέχουσα κυνοδρομία νοείται μόνο αυτή που εμφανίζεται στο δεξί μέρος της οθόνης "MonitorGames".

   Για την κυνοδρομία αυτή δεν απαιτείται η συμπλήρωση στο δελτίο του κυνοδρομίου  ("Τόπος") και του κωδικού αριθμού της  ("Αγώνας"). Τα στοιχεία κυνοδρόμιο και κωδικός κυνοδρομίας ("Τόπος –Αγώνας") θα εκτυπώνονται στην απόδειξη του παίκτη, ο οποίος πρέπει κατά την παραλαβή της να ελέγχει το στοίχημά του.

· Στοιχηματισμός σε κυνοδρομία εκτός της τρέχουσας ( για όλους τους τύπους στοιχημάτων) 

   Για τις εικονικές κυνοδρομίες ο παίκτης συμμετέχει με βάση τις ανακοινωμένες στο πρόγραμμα αποδόσεις.

  Για τις πραγματικές κυνοδρομίες, αν ο παίκτης δεν συμμετέχει με τρέχουσες αποδόσεις, τα κέρδη υπολογίζονται με αποδόσεις που λαμβάνονται από τον Πίνακα Εγγυημένων Αποδόσεων και εκτυπώνονται στην απόδειξη κατάθεσης με ειδική ένδειξη (>=), ή με τις τελευταίες προσφερθείσες αποδόσεις (τελικές αποδόσεις), στην περίπτωση που αυτές είναι μεγαλύτερες των Εγγυημένων.

·  Στοιχηματισμός σε συνεχόμενες εικονικές κυνοδρομίες

   Ισχύει για όλους τους τύπους στοιχημάτων με τις ίδιες επιλογές για όλες τις        κυνοδρομίες επιλογής του παίκτη

·  Στοιχηματισμός Παρολί για το ΝΙΚΗΤΗ

     Για τις εικονικές κυνοδρομίες ο παίκτης συμμετέχει με βάσει τις ανακοινωμένες στο πρόγραμμα αποδόσεις.

    Για τις πραγματικές κυνοδρομίες αν ο παίκτης δεν συμμετέχει με τις τρέχουσες αποδόσεις, τα κέρδη υπολογίζονται με αποδόσεις που λαμβάνονται από τον Πίνακα Εγγυημένων Αποδόσεων και εκτυπώνονται στην απόδειξη κατάθεσης με ειδική ένδειξη (>=), ή με τις τελευταίες προσφερθείσες αποδόσεις (τελικές αποδόσεις), στην περίπτωση που αυτές είναι μεγαλύτερες των εκτυπωμένων.

  Στο ίδιο Παρολί είναι δυνατόν να συνδυάζονται εικονικές με πραγματικές κυνοδρομίες.

 

Πλήθος συνδυασμών που παράγονται όταν οι συμμετέχοντες έχουν επιλεγεί στη θέση «ΟΛΕΣ»

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΦΟΡΚΑΣΤ

ΠΛΗΘΟΣ ΤΡΙΚΑΣΤ

ΠΛΗΘΟΣ ΤΡΙΟ

2

2

-

-

3

6

6

1

4

12

24

4

5

20

60

10

6

30

120

20

7

42

210

35

8

56

336

56

9

72

504

84

10

90

720

120

11

110

990

165

12

132

1320

220

 

Πίνακας Εγγυημένων Αποδόσεων

ΤΥΠΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΝΙΚΗΤΗΣ

2,00

ΦΟΡΚΑΣΤ

3,00

ΤΡΙΚΑΣΤ

8,00

ΤΡΙΟ

2,00